Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Upozornění pro rodiče narozených dětí

Pokud budete mít zájem, aby Vaše „děťátko“ bylo pozváno na slavnostní vítání nových občánků, dostavte se prosím na Úřad městyse Jedovnice, kde vyplníte přihlášku na tuto akci nebo využijte níže uvedený dokument z www stránek městyse. Vyplněný formulář prosím odevzdejte na Úřadu městyse Jedovnice - matrika. Na vítání občánků budou pozvány děti jen s předem vyplněnou přihláškou na slavnostní vítání narozených dětí s trvalým pobytem v Jedovnicích.

Přihláška k „Vítání občánků“ je ke stažení na webových stránkách městyse v sekci Pro občany/Dokumenty ke stažení/Matrika.

Informaci o termínu obřadu Vám zašleme poštou, zhruba 2 týdny před konáním. Pokud Vám termín nebude vyhovovat či se obřadu nezúčastníte, oznamte nám to včas. Děkujeme.

Tereza Gottwaldová,
matrikářka

Kalendář

Výpis z usnesení ze 47. schůze rady městyse konané dne 12. 10. 2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
Záměr prodeje pozemku p. č. 819
Záměr uzavřít dodatek na prodloužení smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 1043/1
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2547/9

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík