Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Upozornění na ohlašovací povinnost

Upozorňujeme poplatníky na povinnosti u poplatků ze psů.
Změna nabytí (již od stáří psa 3 měsíců) nebo pozbytí psa se oznamuje do 15 dnů správci poplatků - Boženě Ševčíkové.

Poplatky za odpad.
Každoroční podání žádosti o osvobození za osoby s trvalým pobytem v obci pobývající po dobu 6 měsíců po sobě jdoucích kalendářních mimo území obce (např. v sanatoriích, léčebnách, ve vazbě a v zahraničí).

Proto žádáme o nahlášení všech změn do středy 20. ledna 2021.

Kalendář

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení - Vysokorychlostní internet pro oblast 24 Moravský kras-Brno, k.ú. Habrůvka
Informace o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Inzerát - referent stavebního odboru
Výpis z usnesení z 35. schůze rady městyse konané dne 31. 12. 2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík