Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Upozornění na ohlašovací povinnost

Upozorňujeme poplatníky na povinnosti u poplatků ze psů.
Změna nabytí (již od stáří psa 3 měsíců) nebo pozbytí psa se oznamuje do 15 dnů správci poplatků - Boženě Ševčíkové.

Poplatky za odpad.
Každoroční podání žádosti o osvobození za osoby s trvalým pobytem v obci pobývající po dobu 6 měsíců po sobě jdoucích kalendářních mimo území obce (např. v sanatoriích, léčebnách, ve vazbě a v zahraničí).

Proto žádáme o nahlášení všech změn do středy 20. ledna 2021.

Kalendář

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 28.4.2021
Doručení veřejnou vyhláškou Městský úřad Blansko, odbor Obecní živnostenský úřad
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané dne 20.4.2021
Veřejná vyhláška- územní rozhodnutí na stavbu: vysokorychlostní internet v k.ú. Habrůvka
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík