Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Strategický plán rozvoje městyse Jedovnice

Dotazník v on-line podobě naleznete ZDE.

Dotazník obdrží každá domácnost do schránky společně s Jedovnickým zpravodajem. Je dostupný také na podatelně ÚM, v knihovně a prodejně COOP - na všech těchto místech jej můžete odevzdat do sběrných boxů. Dotazník si můžete i vytisknout ZDE.

Dotazník lze stále vyplnit i v on-line podobě zde.

Pokud jste dotazník vyplnili on-line, papírový dotazník již prosím nevyplňujte.

Videoupoutávka na strategický plán.


 Co je strategický plán rozvoje a k čemu slouží?

 • Jedná se o základní programový dokument obce – nástroj pro rozhodování  místní samosprávy.
 • Na základě důkladné analýzy současného stavu stanovuje priroty a dlouhodobé cíle rozvoje.
 • Pomáhá vytvořit koncepci a určit další směřování obce v různých oblastech.
 • Určí silné a slabé stránky obce – definuje, na kterou oblast by se měl městys zaměřit při plánování investic.
 • Jeho součástí je „databáze projektů“ – seznam aktuálních projektů s předpokládaným termínem realizace a náklady.
 • Nabídne cestu, jak uskutečňovat dané návrhy a zároveň umožní i kontrolu a hodnocení, jak se tyto návrhy daří realizovat.
 • Je nezbytným podkladem při čerpání dotací.

A k čemu je dotazníkové šetření?

 • Je to podklad pro vytvoření strategického plánu obce.
 • Aby mohli zastupitelé o investicích a rozvoji rozhodovat správně, musí znát názory obyvatel. Dotazníkové šetření je jediný způsob, jak zapojit co největší množství občanů a tyto názory získat.
 • Poskytne zastupitelům cennou zpětnou vazbu od obyvatel obce – co považují za důležité pro rozvoj obce?
 • Pomůže pochopit, jaké jsou potřeby a preference obyvatel, jaké jsou problémy a překážky, s nimiž se setkávají.
 • Na základě výsledků budou stanoveny konkrétní návrhy, jak tyto problémy a překážky řešit.
 • Obyvatelé mají možnost se přímo zapojit do plánování rozvoje své obce.
 • Čím více obyvatel se do dotazníkového šetření zapojí, tím více cenných údajů městys získá a bude moci lépe určit priority při plánování investic – např. které místo bude potřeba opravit nejdřív?
 • Výsledky zpracují odborníci z místní akční skupiny Podbrněnsko, kteří mají dlouholeté zkušenosti s tvorbou strategických dokumentů v oblasti regionálního rozvoje.

Kalendář

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení městyse Jedovnice č. 1/2023 o stání vozidel v městysi Jedovnice
Záměr pronájmu parcel pro parkování motorových vozidel v době výlovu rybníka Olšovce v roce 2023
Záměr výpůjčky nebytových prostor v druhém nadzemím podlaží budovy Havlíčkovo náměstí č.p. 44
Výpis z usnesení z 11. schůze rady městyse konané dne 16. 5. 2023
Veřejná vyhláška - dodatečné povolení stavby: "Větrný zdroj pro RD č.p. 257" k.ú. Kotvrdovice

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK