Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Starostovo okénko - květen 2020

Dobrý den vážení spoluobčané,

v minulých dnech jsme si tichou vzpomínkou a položením kytice květů připomněli 75. výročí ukončení 2. světové války.

18. května nám skončil výjimečný stav. Děkuji Vám všem za přístup a dodržování bezpečnostních opatření. Věřím, že se budeme i nadále chovat všichni zodpovědně a co nejdříve se vrátíme k normálnímu životu.

I když nás čeká propad rozpočtu, přesto pokračujeme ve schválených investičních akcích. Započala oprava komunikace k základní škole, kde současně s komunikací vybudujeme chodník a veřejné osvětlení.

Zároveň probíhá příprava projektové dokumentace k opravě navazujícího úseku směrem k Podhájí.

Součástí červnového vydání Informací z Jedovnic je i přihláška k registraci do mobilního rozhlasu. Tento zavádíme pro lepší komunikaci s občany, zejména v krizových opatřeních.

V minulých dnech proběhla výsadba květinových nádob. Bohužel jsou mezi námi takoví, co toto snažení ničí a výsadbu vytrhali. Proč?

Dalším nešvarem je nezodpovědnost při likvidaci zeleného odpadu. V kontejnerech se objevují zbytky stavební suti, veliké trámy a haluze, které tam nepatří. Na každém kontejneru je napsáno, co můžeme ukládat. Prosím chovejme se zodpovědně a slušně.

Děkuji všem, kteří se jakýmkoli způsobem snaží a pomáhají nám s úklidem a sečením kolem svých nemovitostí a přeji Vám další, jenom pěkné dny a hodně a hodně zdraví.

Ing. Jaroslav Šíbl v. r.
starosta městyse Jedovnice

Kalendář

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 28.4.2021
Doručení veřejnou vyhláškou Městský úřad Blansko, odbor Obecní živnostenský úřad
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané dne 20.4.2021
Veřejná vyhláška- územní rozhodnutí na stavbu: vysokorychlostní internet v k.ú. Habrůvka
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík