Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Starostka městyse svolává zasedání zastupitelstva

Starostka městyse Jedovnice svolává zasedání zastupitelstva městyse, které se bude konat v úterý 7. února 2023 v 18:00 hodin v kinosále kulturního domu.   

Program:

 1. Schválení Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb s městem Blansko
 2. Schválení podání žádosti o dotaci z prostředků JMK na dětské hřiště u ul. Olšovecká
 3. Schválení podání žádosti o dotace z prostředků JMK na obnovu hrobu F. B. Ševčíka
 4. Schválení smlouvy o dílo č. P22MMR021 na dětské hřiště u ul. Olšovecká s firmou hřiště.cz, s. r o.
 5. Schválení smlouvy o dílo č. SN23LR008 na dětské hřiště v ul. Legionářská s firmou hřiště.cz, s. r o.
 6. Schválení převedení volných finančních prostředků z účtů městyse
 7. Schválení oddávajícího s právem nosit státní znak
 8. Volba zástupce zřizovatele do Školské rady ZŠ Jedovnice
 9. Schválení Kompetencí Rady pro informační média, Pravidel pro facebookové stránky, Pravidel pro vydávání Jedovnického zpravodaje a jmenování šéfredaktorů a zástupců šéfredaktorů
 10. Rozpočtové opatření č. 1/2023
 11. Různé

 

V Jedovnicích 31. 1. 2023

 Ing. Irena Žižková v. r.
starostka městyse Jedovnice

Kalendář

Veřejná vyhláška - seznámení s podklady rozhodnutí na stavbu: „Senetářov - obnova NN, u Hřiště" v k.ú. Senetářov
Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy - Fotovoltaické panely na objektu tiskárny POINT v k.ú. Jedovnice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Pionýr
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Římskokatolická farnost

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK