Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Starostka městyse svolává zasedání zastupitelstva

Starostka městyse Jedovnice svolává zasedání zastupitelstva městyse, které se bude konat ve čtvrtek 24. listopadu 2022 v 18:00 hodin v zasedací místnosti č. 20 na úřadu městyse. 

Program:

  1. Schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. S22-033-0080 se SWIETELSKY stavební s. r. o.
  2. Schválení Smlouvy o sběru, přepravě a odstraňování odpadu v městysi Jedovnice č. 55/22 s Technickými službami Malá Haná s. r. o. (nejedná se o zavedení barevných popelnic pro občany)
  3. Schválení tzv. určeného zastupitele pro spolupráci při pořizování změn ÚP
  4. Schválení Kupní smlouvy na odkup části pozemku p.č. 2491/201
  5. Rozpočtové opatření č. 10/2022
  6. Různé
     

V Jedovnicích 16. 11. 2022

Ing. Irena Žižková
starostka městyse Jedovnice

Kalendář

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb.
Návrh rozpočtu výdajů na rok 2023
Návrh rozpočtu příjmů na rok 2023
Stanovení počtu a sídel volebních okrsků
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 13.12.2022 - Odběratelské trafostanice Jedovnice - Vodárna

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík