Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva městyse,

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva městyse,
které se koná v úterý 24. července 2018 v 18:00 hodin
na úřadu městyse, zasedací místnost č. 20.

 

 Program:

1. Schválení kupní smlouvy na nákup pozemku od paní Kláry Holé

2. Schválení kupní smlouvy na prodej pozemku manželům Tomičovým

3. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro podporu JSDH

4. Schválení smluv o účasti městyse na financování děl „Jedovnice ČOV – příjezdová komunikace“ a „Jedovnice Za Kostelem – komunikační úpravy po stavbě kanalizace a vodovodu“ se SVaK

5. Schválení darovací smlouvy a darovací smlouvy a dohody o převodu práv a povinností ze stavebního povolení s manžely Hlouškovými

6. Schválení dodatku k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse s SK Jedovnice

Kalendář

Oznámení o návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
Porovnání plánované a skutečné kalkulace vodného a stočného za rok 2020
OZV č. 2/2021, o místním poplatku z pobytu
Výpis z usnesení ze 16. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 20. 4. 2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík