Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva městyse, které se koná v úterý 11. června 2019 od 18:00 hod. na úřadu městyse, místnost č. 20.

Program:

1. Schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2018, závěrečného účtu městyse, účetní závěrky a inventarizace

2. Schválení smluv o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb s JMK

3. Schválení Smlouvy o příspěvku na spolufinancování sítě sociálních služeb s městem Blansko

4. Schválení kupní smlouvy na pořízení nákladního automobilu od firmy MINAM servis a.s.

5. Schválení smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro podporu JSDH

6. Souhlas s prodejem části pozemku p. č. 459/1 firmě Distribut s.r.o.

7. Různé

 

V Jedovnicích 3. 6. 2019 

Ing. Jaroslav Šíbl v. r.
starosta městyse Jedovnice

Kalendář

Záměr uzavřít dodatek na prodloužení nájemní smlouvy
Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1043/1
Výpis z usnesení ze 14. schůze rady městyse konané dne 10. 9. 2019
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané dne 24.9.2019
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí, dešťová kanaizace, k.ú. Vilémovice u Macochy

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík