Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva

městyse, které se koná v úterý 18. září 2018 v 18:00 hodin v kinosále kulturního domu.

Program:

1. Kupní smlouva – prodej pozemku p.č. 1414/3 díl B

2. Zřizovací listina ZŠ Jedovnice

3. Smlouva o účasti na financování díla „Jedovnice Pod Hrází – splašková kanalizace“

4. Delegování pravomocí na radu městyse

5. Schválení pořádání akce Parohatá města v roce 2020

6. Pojmenování nových ulic

7. Audit a finanční analýza společnosti OLŠOVEC s. r. o.

8. Různé

 

V Jedovnicích 11. 9. 2018

 

Ing. Jaroslav Šíbl v. r.,
starosta městyse Jedovnice

Kalendář

Veřejná vyhláška, oznámení zahájení územního řízení, Křtiny, distribuční síť NN, Michalík , v katastrálním území Křtiny
Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí - stavba: "II/373Jedovnice - Křtiny - Březina" v k.ú. Jedovnice
Oznámení VH Honební společenstvo Rudice
Záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy Na Kopci 83
Výpis z usnesení z 20. schůze rady městyse konané dne 23. 1. 2020

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík