Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva

Starosta městyse Jedovnice svolává zasedání zastupitelstva městyse, které se bude konat v úterý 13. září 2022 v 18:00 hodin v kulturním domě.

Program:

  1. Schválení Smlouvy o spolupráci při realizaci projektu Technické služby Malá Haná – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů – IV. etapa
  2. Schválení Smlouvy o dílo II/373 Jedovnice průtah
  3. Návrh na pořízení změny ÚP - pozemek parc. č. 484 na plochu bydlení
  4. Rozpočtové opatření č. 7/2022
  5. Různé

V Jedovnicích 5. 9. 2022

Ing. Jaroslav Šíbl v. r.
starosta městyse Jedovnice

Kalendář

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Výpis z usnesení ze 22. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 13. 9. 2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2022
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - úprava DS, Olšovec, k.ú. Jedovnice

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík