Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva městyse, které se koná v úterý 21. září 2021 od 18:00 hod. na úřadu městyse, zasedací místnost č. 20.

Program:

 1. Schválení rozpočtového opatření č. 7/2021
 2. Schválení smlouvy o dílo na akci „KD Jedovnice – rekonstrukce kotelny“ s firmou CERGOMONT s. r. o., IČO 46993223
 3. Schválení smlouvy o dílo na akci „Jedovnice – oprava místní komunikace – Kniessova v k. ú. Jedovnice“ s firmou KUBIKO s. r. o., IČO 27710637
 4. Schválení smlouvy o dílo č. S22-033-0080 s firmou SWIETELSKY stavební s. r. o., IČO 48035599, na obnovu místních komunikací v lokalitách:
  • Havlíčkovo náměstí
  • Ulice Tyršova
  • Ulice Záměstí
 5. Schválení kupní smlouvy č. UZSVM/BVY/2461/2021-BVYM na pozemek p. č. 2558 (vodní plocha – hráz u rybníka Budkovan)
 6. Schválení návrhů na změny ÚP:
  • pozemek p. č. 970 (výstavba nového BD Na Kopci)
  • části pozemků p. č. 2528/309, 2528/310 a 2528/23 (lokalita Na Větřáku)
  • pozemky p. č. 2664/9, 2664/19, 2664/8, 2664/7, 2664/6, 1664/5 (rekreační objekt vodárny za rybníkem Budkovan)
  • pozemek p. č. 2456/63 (realizace zahrady s oplocením v lokalitě Pod Horkou)
 7. Schválení (potvrzení) názvu ulice Pod Horkou
 8. Různé

Všichni účastníci veřejného zasedání musí dodržovat platná hygienická opatření.

 

V Jedovnicích 13. 9. 2021

Ing. Jaroslav Šíbl v. r.
starosta městyse Jedovnice

Kalendář

Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - Březina, TS Táborská, k.ú. Březina u Křtin
Výpis z usnesení ze 45. schůze rady městyse konané dne 7. 9. 2021
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané dne 21.9.2021
Oznámení o svolání 1. zasedání OVK

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík