Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva městyse, které se koná v úterý 9. března 2021 od 18:00 hod. z důvodu krizových opatření v kinosále kulturního domu.

Všichni účastníci veřejného zasedání musí dodržovat platná hygienická opatření.

Program:

1. Zřizovací listiny škol

2. Schválení nových OZV (o nočním klidu, poplatek z pobytu)

3. Pořízení změny ÚP Jedovnice podaný právnickou osobou GRAS CZ, s.r.o.

4. Prodej pozemků k vybudování podzemního parkoviště (ul. Na Kopci)

5. Prodej části pozemku p.č. 287 (p. Klein)

6. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na komunikaci k ZŠ s firmou STRABAG a.s.

7. Kupní smlouva na nákladní vozidlo UAZ Profi 23602

8. Smlouva o poskytnutí dotace na poskytování sociálních služeb

9. Rozpočtové opatření č. 2/2021

10. Různé

 

 

V Jedovnicích 1. 3. 2021

Ing. Jaroslav Šíbl v. r.
starosta městyse Jedovnice

Kalendář

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 28.4.2021
Doručení veřejnou vyhláškou Městský úřad Blansko, odbor Obecní živnostenský úřad
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané dne 20.4.2021
Veřejná vyhláška- územní rozhodnutí na stavbu: vysokorychlostní internet v k.ú. Habrůvka
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík