Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva

Starosta městyse Jedovnice svolává zasedání zastupitelstva městyse, které se koná v úterý 15. prosince 2020 v 18:00 hodin na úřadu městyse, zasedací místnost č. 20.

Program:

1. Rozpočet městyse na rok 2021

2. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2025

3. Delegování pravomocí na radu městyse

4. Informace o výši nákladů za odpady za rok 2020

5. Podání žádosti o dotaci na „Stavební úpravy polyfunkčního domu, Havlíčkovo náměstí 44, Jedovnice“

6. Pořízení změny ÚP Jedovnice podaný právnickou osobou

7. Směna pozemků v ul. Podhájí (potok)

8. Různé

 

V Jedovnicích 7. 12. 2020

 Ing. Jaroslav Šíbl v. r.
starosta městyse Jedovnice

Kalendář

Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané dne 20.4.2021
Veřejná vyhláška- územní rozhodnutí na stavbu: vysokorychlostní internet v k.ú. Habrůvka
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám
Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
Výpis z usnesení z 38. schůze rady městyse konané dne 23. 3. 2021

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík