Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva městyse, které se koná v úterý 24. listopadu 2020 od 18:00 hod. na úřadu městyse, zasedací místnost č. 20.

Program:

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na ul. Legionářská s firmou SWIETELSKY

2. Směna pozemků průtah Větřák

3. Prodej pozemku p.č. 1442 (u schodů k ZŠ)

4. Schválení Pasportu místních komunikací městysu Jedovnice

5. Pořízení změny ÚP Jedovnice podaný právnickou osobou

6. Zápisy ze schůzí kontrolního a finančního výboru

7. Delegování pravomocí zastupitelstva městyse na radu městyse

8. Různé

 

V Jedovnicích 13. 11. 2020

Ing. Jaroslav Šíbl v. r.
starosta městyse Jedovnice

Kalendář

Veřejná vyhláška - oznámení zahájení společného řízení - bytové domy Nad Olšovcem, k.ú. Jedovnice
Informace o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Výpis z usnesení ze 41. schůze rady městyse konané dne 8. 6. 2021
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané dne 22.6.2021
Návrh plánu péče o přírodní rezervaci Rakovec

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík