Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva městyse, které se koná v úterý 24. listopadu 2020 od 18:00 hod. na úřadu městyse, zasedací místnost č. 20.

Program:

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na ul. Legionářská s firmou SWIETELSKY

2. Směna pozemků průtah Větřák

3. Prodej pozemku p.č. 1442 (u schodů k ZŠ)

4. Schválení Pasportu místních komunikací městysu Jedovnice

5. Pořízení změny ÚP Jedovnice podaný právnickou osobou

6. Zápisy ze schůzí kontrolního a finančního výboru

7. Delegování pravomocí zastupitelstva městyse na radu městyse

8. Různé

 

V Jedovnicích 13. 11. 2020

Ing. Jaroslav Šíbl v. r.
starosta městyse Jedovnice

Kalendář

Zveřejňování dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb.
Výpis z usnesení z 33. schůze rady městyse konané dne 24. 11. 2020
Návrh rozpočtu výdajů městyse na rok 2021
Návrh rozpočtu příjmů městyse na rok 2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík