Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva městyse, které se koná v úterý 9. června 2020 od 18:00 hod. mimořádně z důvodu epidemiologických opatření v kinosále kulturního domu.

Program:

1. Doplnění zastupitelstva městyse

2. Schválení zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2019, závěrečného účtu městyse, účetní závěrky a inventarizace

3. Smlouva o dílo „Obnova povrchu komunikace v části ul. Legionářská, Jedovnice“ a dodatek č. 1 k této smlouvě

4. Schválení poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro podporu JSDH

5. Různé

Po skončení programu bude prezentována studie „Úprav zpevněných ploch Havlíčkova náměstí - 1. etapa“.

 

V Jedovnicích 1. 6. 2020

Ing. Jaroslav Šíbl v. r.
starosta městyse Jedovnice

 

Vyvěšeno na úřední desce včetně elektronické: 1. 6. 2020
Sejmuto z úřední desky:

Kalendář

Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci - Rally Vyškov
Aukční vyhláška - nemovitá věc
Stanovení minimálního počtu členů OVK
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 977/1
Opatření obecné povahy - změně a doplnění OOP MZ

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík