Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva městyse, které se koná v úterý 10. března 2020 od 18:00 hod. na úřadu městyse, místnost č. 20.

Program:

1. Smlouvy o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb s JMK

2. Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině MŠ Jedovnice

3. Kupní smlouva na nákup pozemku p.č. 2298/1 (ČOV)

4. Kupní smlouva na prodej pozemku p.č. 1258/2 (Habeš)

5. Směnná smlouva na pozemky p.č. 2456/5 a p.č. 2456/4 (Pod Horkou)

6. Smlouva o dílo na komunikaci k ZŠ s firmou STRABAG a. s.

7. Smlouva o dílo s firmou Čemostav (kanalizace, vodovod ATC)

8. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse

9. Rozpočtové opatření

10. OZV o nočním klidu

11. Odměny neuvolněných zastupitelů

12. Různé

 

V Jedovnicích 2. 3. 2020

Ing. Jaroslav Šíbl v. r.
starosta městyse Jedovnice

Kalendář

Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané dne 20.4.2021
Veřejná vyhláška- územní rozhodnutí na stavbu: vysokorychlostní internet v k.ú. Habrůvka
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám
Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
Výpis z usnesení z 38. schůze rady městyse konané dne 23. 3. 2021

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík