Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva městyse, které se koná ve čtvrtek 12. prosince 2019 v 18:00 hod. na úřadu městyse, místnost č. 20.

Program:

1. Informace o výši nákladů za odpady za rok 2019

2. Schválení nových obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích

3. Přijetí dotace pro JSDH

4. Smlouva o zrušení předkupního práva

5. Schválení stanov Spolku pro rozvoj venkova Moravský kras

6. Smlouva s EKOTERMEX a. s. o nakládání s odpady SD

7. Schválení smlouvy o úvěru

8. Veřejnoprávní smlouva s SK

9. Schválení odměn pro oddávající

10. Jedovnický zpravodaj

11. Zápisy kontrolního a finančního výboru

12. Rozpočet městyse na rok 2020

13. Střednědobý výhled rozpočtu do roku 2024

14. Delegování pravomocí na radu městyse

15. Různé

 

V Jedovnicích 4. 12. 2019 

Ing. Jaroslav Šíbl v. r.
starosta městyse Jedovnice

Kalendář

Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané dne 20.4.2021
Veřejná vyhláška- územní rozhodnutí na stavbu: vysokorychlostní internet v k.ú. Habrůvka
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám
Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
Výpis z usnesení z 38. schůze rady městyse konané dne 23. 3. 2021

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík