Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva městyse, které se koná v úterý 24. září 2019 v 18:00 hod. na úřadu městyse, místnost č. 20.

Program:

1. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o účasti na financování „Jedovnice – oprava komunikace po opravě vodovodu“

2. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou CERGOMONT s. r. o. na „Snížení energetické náročnosti budov Mateřské školy v Jedovnicích“

3. Rozpočtové opatření č. 7/2019

4. Různé

 

V Jedovnicích 16. 9. 2019 

Ing. Jaroslav Šíbl v. r.
starosta městyse Jedovnice

Kalendář

Veřejná vyhláška, oznámení zahájení územního řízení, Křtiny, distribuční síť NN, Michalík , v katastrálním území Křtiny
Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí - stavba: "II/373Jedovnice - Křtiny - Březina" v k.ú. Jedovnice
Oznámení VH Honební společenstvo Rudice
Záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy Na Kopci 83
Výpis z usnesení z 20. schůze rady městyse konané dne 23. 1. 2020

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík