Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva městyse, které se koná v úterý 24. září 2019 v 18:00 hod. na úřadu městyse, místnost č. 20.

Program:

1. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o účasti na financování „Jedovnice – oprava komunikace po opravě vodovodu“

2. Schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s firmou CERGOMONT s. r. o. na „Snížení energetické náročnosti budov Mateřské školy v Jedovnicích“

3. Rozpočtové opatření č. 7/2019

4. Různé

 

V Jedovnicích 16. 9. 2019 

Ing. Jaroslav Šíbl v. r.
starosta městyse Jedovnice

Kalendář

Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané dne 20.4.2021
Veřejná vyhláška- územní rozhodnutí na stavbu: vysokorychlostní internet v k.ú. Habrůvka
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám
Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
Výpis z usnesení z 38. schůze rady městyse konané dne 23. 3. 2021

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík