Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva

Starosta městyse svolává zasedání zastupitelstva městyse, které se koná v úterý 27. srpna 2019 v 18:00 hodin na úřadu městyse, místnost č. 20.

Program:

1. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z Česko-německého fondu budoucnosti

2. Schválení Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině MŠ

3. Schválení podání žádosti o dotaci na vestavbu odborných učeben na ZŠ

4. Schválení názvu nových ulic

5. Rozpočtové opatření č. 6/2019

6. Zápis ze schůze finančního výboru

7. Různé

 

V Jedovnicích 15. 8. 2019 

Ing. Jaroslav Šíbl v. r.
starosta městyse Jedovnice

Kalendář

Záměr pronájmu pozemku p. č. 980
Výpis z usnesení z 15. schůze rady městyse konané dne 17. 10. 2019
Záměr uzavřít dodatek na změnu délky platnosti nájemní smlouvy na pronájem části pozemku p. č. 2112/1
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané dne 24.10.2019
Záměr - pronájmu části nebytových prostor budovy Na Kopci č.p. 83

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík