Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Reakce starosty na článek v Týdnu u nás

Vážená redakce,

dovoluji si reagovat na Váš článek ze dne 28. 2. 2018. Zde uvádíte naprosto nepravdivé informace, které Vám poskytla pí Matulajová ze společnosti OHL – ŽS ohledně budování průtahu Jedovnicemi.

Není pravdou, že zdržení nastalo v důsledku nedokončení opěrné zdi na ulici Jiráskova. Tato byla dokončena podle harmonogramu, se kterým byl od počátku plánování akce investor seznámen. Proč se se stavbou započalo později a proč byl pracovní režim takový, že dnes je situace špatná, na to ať sobě a nespokojeným občanům po pravdě odpoví dodavatel a nesvádí vinu na městys Jedovnice.

Doufám, že práce po zimní přestávce započnou co nejdříve a opravené komunikace se brzy dočkáme.

 

Ing. Jaroslav Šíbl
starosta městyse Jedovnice

 

Vyjádření zhotovitele OHL - ŽS je v příloze.

Kalendář

Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci - Rally Vyškov
Aukční vyhláška - nemovitá věc
Stanovení minimálního počtu členů OVK
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 977/1
Opatření obecné povahy - změně a doplnění OOP MZ

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík