Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Předvolební kampaň v obecních médich

RM schválila na své 59. schůzi konané dne 9. 8. 2022 usnesením č. 59/14 tyto podmínky pro volební subjekty:

  1. Vstup volebních subjektů do vysílání kabelové televize prostřednictvím Textžurnálu v rozsahu 1 vstup v trvání 3 minut v termínu od 18:00 h středy 14. 9. 2022 do 23:00 h úterý 20. 9. 2022, a to jako speciální hodinovou textžurnálovou smyčku v časech 8:00 až 9:00 h, 18:00 až 19:00 h a ve 22:00 až 23:00 h. Materiál bude předán v PowerPointové prezentaci (z technických důvodů nemůže obsahovat videa, ale jen fotky a text) do pondělí 12. 9. 2022 do 15:30 h knihovnici paní Michaele Doleželové. Na později dodané prezentace nebude brán zřetel. Technické specifikace dodávaných prezentací zveřejní Infokanál na JIK a www do 31. 8. 2022.
  2. Prezentace ve zvláštním vydání Zpravodaje, volební číslo, v rozsahu 2 stránky pro každý volební subjekt. Materiál bude předán v elektronické podobě knihovnici paní Michaele Doleželové do pondělí 5. 9. 2022 do 15:30 h. Na později dodané prezentace nebude brán zřetel.

Kalendář

Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
Výpis z usnesení ze 22. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 13. 9. 2022
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2022
Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí - úprava DS, Olšovec, k.ú. Jedovnice

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík