Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Pravidelný svoz bioodpadu

Pravidelný svoz bioodpadu ze zahrádek pomocí velkoobjemových kontejnerů bude prováděn v pravidelných intervalech a to v následujících termínech: 

– pro 1. část (ul. Podhájí, ul. Vyškovská, parkoviště u hřbitova) v sudých týdnech: 
4. - 5. dubna, 17. - 18. dubna,
2. - 3. května, 16. - 17. května, 30. - 31. května,
13. - 14. června, 27. - 28. června,
11. - 12. července, 25. - 26. července,
8. - 9. srpna, 22. - 23. srpna,
5. - 6. září, 19. - 20. září,
3. - 4. října, 17. - 18. října,
31. října - 1. listopadu, 14. - 15. listopadu.

– pro 2. část (ul. Barachov, ul. K Propadání, parkoviště u KD) v lichých týdnech:
11. - 12. dubna, 25. - 26. dubna,
9. - 10. května, 23. - 24. května,
6. - 7. června, 20. - 24. června,
3. - 4. července, 18. - 19. července,
1. - 2. srpna, 15. - 16. srpna, 29. - 30. srpna,
12. - 13. září, 26. - 27. září,
10. - 11. října, 24. - 25. října,
7. - 8. listopadu, 21. - 22. listopadu.


Přistavení kontejnerů probíhá vždy ve čtvrtek v 8:00 hod., odvoz v pátek v 8:00 hod. 
Kontejnery budou vždy přistaveny na obvyklých místech. 

Zároveň tímto občany žádáme, aby do kontejnerů ukládali výhradně odpad ze zahrádek, ne kusy trámů, desek, kamení a podobně.

Případné informace na tel.: 602 753 478. 

Poznámka: V Jedovnickém zpravodaji 3+4/2019 je uvedena stará verze svozu zeleného odpadu, nyní platí ta uvedená na webu městyse.

Kalendář

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - výjezdy do obcí, výběr přiznání k dani z příjmů
Veřejná vyhláška, oznámení zahájení územního řízení, Křtiny, distribuční síť NN, Michalík , v katastrálním území Křtiny
Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí - stavba: "II/373Jedovnice - Křtiny - Březina" v k.ú. Jedovnice
Oznámení VH Honební společenstvo Rudice
Záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy Na Kopci 83

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík