Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Pomozte v pátrání!

Minulý týden mezi úterkem a pátkem došlo k odcizení sochy – těla Krista z nedávno rekonstruovaného kříže
u sjezdu k bývalé jedovnické pile, směr Křtiny.

Na tel. číslo obecní policie Jedovnice 723 204 979 lze nahlásit jakékoliv podněty vedoucí k dopadení pachatelů.
Socha není bronzová, takže je možné, že ji pachatelé někde v okolí odhodili.

Za veškeré informace děkujeme.

Kalendář

Veřejná vyhláška, oznámení zahájení územního řízení na stavbu: "" II/373 Jedovnice - Křtiny - Březina" extravilán v k.ú. Jedovnice a k.ú. Křtiny
Výběrové řízení - referent/referentka stavebního úřadu
Návrh Závěrečného účtu městyse Jedovnice za rok 2019
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Jedovnice za rok 2019
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí, chodníky v k.ú. Březina u Křtin a v k.ú. Proseč u Březiny

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík