Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Objížďka na Brno - aktualizace

Aktualizace 24. 11. 2022:

Dne 23. 11. 2022 proběhl další kontrolní den na stavbě II/373 Jedovnice průtah. Na závěr tohoto týdne je naplánováno zahájení pokládky živičných vrstev (asfaltu).

Práce pokračují nadále tak, aby byl dodržen termín zprovoznění úseku do 15. 12. 2022. 


Aktualizace 9. 11. 2022:

V rámci kontrolního dne 8. 11. 2022 bylo zjištěno, že byla provedena výměna kanalizačního úseku, který byl v havarijním stavu.

Stavební práce probíhají nadále tak, aby byl dodržen termín zprůjezdnění úseku přes most u Dymáku k 15. 12. 2022. Jak již bylo dříve uvedeno, vše samozřejmě závisí na vývoji počasí, které dosud pracím na stavbě přeje.


Dne 26. 10. 2022 proběhl kontrolní den na stavbě silnice "II/373 Jedovnice průtah".

Dne 3. 11. 2022 byl telefonicky ověřen aktuální stav průběhu stavebních prací. Zástupcem zhotovitele stavby nám bylo sděleno, že dne 2. 11. 2022 byl při pokračujících stavebních pracích zjištěn havarijní stav splaškové kanalizace v místech budoucí autobusové zastávky od Brna.

Na odstranění havarijního stavu kanalizace se intenzivně pracuje, zjišťuje se rozsah poškození a víceprací. Tím může dojít k narušení časového harmonogramu prováděných činností.

Zhotovitel stavby udělá vše pro to, aby byl úsek od křižovatky k mostu přes Dymák omezeně průjezdný nejpozději od 15. 12. 2022.

Významný vliv na rychlost prováděných prací mají samozřejmě i klimatické podmínky.


Další informace budou k dispozici po kontrolním dni, který proběhne 8. 11. 2022.

Kalendář

Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb.
Návrh rozpočtu výdajů na rok 2023
Návrh rozpočtu příjmů na rok 2023
Stanovení počtu a sídel volebních okrsků
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 13.12.2022 - Odběratelské trafostanice Jedovnice - Vodárna

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík