Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Nabídka zaměstnání - Městys Jedovnice

Městys Jedovnice hledá zaměstnance na hlavní pracovní poměr na pracovní pozici referent stavebního odboru.

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
Fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a dosáhla:
- věku 18 let
- je způsobilá k právním úkonům
- je bezúhonná
- ovládá jednací jazyk

Požadované kvalifikační předpoklady:
- střední vzdělání s maturitní zkouškou v technickém oboru (výhodou ve stavebnictví)
- min. 3 roky praxe v technickém oboru (výhodou ve stavebnictví)

Další požadované předpoklady:
- znalost práce na PC
- znalost a orientace ve stavební technické dokumentaci a katastrálních mapách
- řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení vozidla
- komunikační schopnosti a umění jednat s lidmi
- spolehlivost, pečlivost, vstřícnost, ochota
- časová flexibilita
- znalost stavebního zákona výhodou

Způsob, termín a místo nástupu:
- pracovní poměr na dobu neurčitou s nástupem od 1. 6. 2021

Platové zařazení:
- řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
- platová třída 8
- v případě dosahování dobrých pracovních výsledků bude poskytován osobní příplatek
- zaměstnanecké benefity (sociální fond)

Lhůta pro podání písemné žádosti:
- pátek 5. 2. 2021 do 11:00 hod.

Náležitosti žádosti:
- jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, e-mailová adresa, datum a podpis
- životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
- výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
- ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
- souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Písemnou žádost spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „referent/referentka SO – neotvírat“ na adresu:

Městys Jedovnice
Ing. Marta Tesařová, tajemnice ÚM
Havlíčkovo náměstí 71
679 06 Jedovnice

Bližší informace podá Ing. Marta Tesařová, tajemnice ÚM, tel.: 606 760 194.

 

V Jedovnicích 8. 1. 2021

Ing. Marta Tesařová v. r.
tajemnice ÚM Jedovnice

Kalendář

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 28.4.2021
Doručení veřejnou vyhláškou Městský úřad Blansko, odbor Obecní živnostenský úřad
Pozvánka na zasedání zastupitelstva městyse konané dne 20.4.2021
Veřejná vyhláška- územní rozhodnutí na stavbu: vysokorychlostní internet v k.ú. Habrůvka
Výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík