Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Kontrolní měření síly ledu na rybníku Olšovec

V úterý 7. 1. 2020 v ranních hodinách provedli strážníci na příkaz pana starosty kontrolní měření síly ledu na rybníku Olšovec. Při kontrole bylo zjištěno, že síla ledové vrstvy na celé ploše Olšovce je 10 cm a bez problému udrží jen 100 kg vážícího muže. Jako bezpečná síla ledu pro vstup na ledovou plochu se všeobecně uvádí 12 až 20 cm.

Obecní policie nedoporučuje shromaždování více osob na jednom místě. Děti by se na led neměly vydávat bez dozoru. Toto platí i pro dospělé bruslaře. I ti by se neměli vydávat bruslit o samotě, například kvůli pomoci v případě zranění či jiných komplikací.

Příští kontrolní měření síly ledu proběhne v ranních hodinách v pátek 10. 1. 2020. O jeho výsledku budete seznámeni prostřednictvím infokanálu.

 

Obecní policie Městyse Jedovnice
Tel.: 723 204 979.

Kalendář

Veřejná vyhláška, oznámení zahájení územního řízení, Křtiny, distribuční síť NN, Michalík , v katastrálním území Křtiny
Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí - stavba: "II/373Jedovnice - Křtiny - Březina" v k.ú. Jedovnice
Oznámení VH Honební společenstvo Rudice
Výpis z usnesení z 20. schůze rady městyse konané dne 23. 1. 2020
Záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy Na Kopci 83

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík