Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili do dotazníkového průzkumu!

Vaše odpovědi pomohou při přípravě nového strategického plánu rozvoje Jedovnic.

Vyplněný dotazník odevzdalo celkem 656 respondentů, z toho:

  • 465 respondentů vyplnilo dotazník online
  • 191 vyplnilo tištěný dotazník (z papírových dotazníků bylo 143 odevzdáno v prodejně COOP, 27 v knihovně, 21 na podatelně ÚM nebo do poštovní schránky)

Můžeme tedy říci, že průzkumu se zúčastnilo 28 % obyvatel nad 15 let. To je pro takovéto průzkumy velmi dobré číslo. (Pro porovnání - letos tvoří SPR i Blansko, obdobné dotazníkové šetření tam proběhlo v únoru a zúčastnilo se 510 občanů.)

Od zpracovatelů z MAS Podbrněnsko, kteří budou dotazníky vyhodnocovat, bychom měli dostat kompletní výsledky průzkumu na přelomu dubna a května. Budeme vás informovat!

Co se bude okolo strategického plánu dít dál?

Květen: Zpracovatelé z MAS provedou rozhovory se zástupci klíčových oblastí v Jedovnicích (např. spolky, firmy, podnikatelé, školy apod.). Budou hovořit o komunikaci a spolupráci subjektů s obcí, zapojení do rozvoje obce apod.

Květen–červen: Další etapu tvorby strategického plánu budou představovat pocitová mapa a dva „kulaté stoly“ zaměřené na vize, cíle a priority rozvoje obce. Přípravami se bude zabývat jedovnická pracovní skupina pro SPR, jakmile budeme mít k dispozici bližší informace, také vás s nimi seznámíme.

Kalendář

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení městyse Jedovnice č. 1/2023 o stání vozidel v městysi Jedovnice
Záměr pronájmu parcel pro parkování motorových vozidel v době výlovu rybníka Olšovce v roce 2023
Záměr výpůjčky nebytových prostor v druhém nadzemím podlaží budovy Havlíčkovo náměstí č.p. 44
Výpis z usnesení z 11. schůze rady městyse konané dne 16. 5. 2023
Veřejná vyhláška - dodatečné povolení stavby: "Větrný zdroj pro RD č.p. 257" k.ú. Kotvrdovice

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK