Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Sdělení úřadu

Vzhledem k pondělnímu státnímu svátku

dorazí většina aktualit do redakce infokanálu, a tím i na tyto webové stránky, až v úterý. Doporučujeme proto tento týden aktuality číst až v úterý 29. září v 18:00 hod.

Upozornění na úhradu poplatků

Upozorňujeme, že máte již jen jeden termín na úhradu poplatků v hotovosti na úřadě a to ve středu 30. 9.

Volby do zastupitelstev krajů

se uskuteční v pátek 2. října 2020 od 14:00 do 22:00 hod. a v sobotu 3. října 2020 od 8:00 do 14:00 hod. Podrobnosti pro voliče najdete ve „více“.

Varování před podomními prodejci energií

V minulých dnech se v Jedovnicích objevili různí podomní prodejci, nejčastěji nabízející dodávky energií - elektřina + plyn. Tito prodejci používají různé legendy a snaží se od Vás získat poslední vyúčtování či SIPO. Rádi bychom Vás vyzvali k opatrnosti - čtěte více!

Konkurs na místo ředitele/ředitelky ZŠ Jedovnice

Rada městyse Jedovnice vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Jedovnice. Předpokládaný nástup 1. 1. 2021 nebo dohodou. Uzávěrka přihlášek 30. 9. 2020. Celé znění konkursu včetně požadavků a podrobností je uvedeno zde v příloze nebo na úřední desce.

Informace pro voliče,

kteří budou v době krajských voleb v karanténě nebo izolaci - viz leták jako příloha ve více. Stejný leták byl roznesen do domácností společně s hlasovacími lístky.

Nové přímé telefonní číslo tajemnice ÚM

na pevnou linku je 516 528 221.

V ulici Legionářská budou probíhat práce

na úpravě překopů a dešťové kanalizace v týdnu od 13. 9. do 19. 9. 2020. Průjezd komunikací bude zásadně omezen!

Rekonstrukce povrchu komunikace

ul. Nad Rybníkem bude probíhat v průběhu měsíce září 2020. Žádáme majitele nemovitostí na dotčené ulici o omezení vjezdu motorových vozidel na míru nezbytně nutnou. Vozidla prosím parkujte na obecních parkovištích. ÚM Jedovnice

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

pronájmu nebytových prostor pravé části přízemí budovy Havlíčkovo nám. 44 která je součástí pozemku p. č. 292/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jedovnice. Viz více.

Uzavření úřadu městyse

Ve středu 2. 9. 2020 bude úřad městyse od 14:30 hod. z provozních důvodů uzavřen.

Nalezeny klíče

Dne 18. 8. 2020 byl na Úřad městyse Jedovnice odevzdán nalezený svazek klíčů - 2 ks (1x fab, 1x dozický). Klíče nalezeny začátkem měsíce srpna 2020 u hřbitova v Jedovnicích. Uloženo na OP, tel. 723 204 979.

Hledá se pracovník na úklid WC

Úřad městyse Jedovnice přijme pracovníka
na dohodu o provedení práce na úklid veřejných toalet na zastávce. Vhodné i pro důchodce a ženy na rodičovské dovolené. Nástup ihned. Bližší informace podá Ing. Jaroslav Šíbl - tel.: 516 528 215, 724 186 338,
e-mail: starosta@jedovnice.cz.

Záměr pronajmout tenisové kurty

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr pronájmu části pozemku parc. č. 977/1 o výměře cca 1 155 m2 (tenisové kurty). Písemné nabídky mohou zájemci podat na Úřadu městyse Jedovnice do 14. 08. 2020 do 11:00 hod. Podrobnosti na úřední desce nebo viz více.

Stránky

Kalendář

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Oznámení o době a místě konání voleb
Výpis z usnesení ze 13. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 8. 9. 2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení - Jedovnice - obnova NN Olšovecká, v k.ú. Jedovnice

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík