Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Sdělení úřadu

Výběrové řízení: referent/referentka místních poplatků, školství a samosprávy

Městys Jedovnice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa referent/referentka místních poplatků, školství a samosprávy. Nástup od 1. 9. 2022 na dobu neurčitou. Zákonné a kvalifikační předpoklady, platové zařazení a náležitosti přihlášky najdete ve výzvě zveřejněné na úřední desce nebo zde v příloze.
Lhůta pro podání písemné přihlášky je pátek 10. 6. 2022 do 11:30 hod.

Pokládka asfaltobetonu na ulici Kniesova

bude probíhat od pátku 20. 5. od 7:00 hod. do pondělí 23. 5. 2022. Žádáme řidiče, aby svá auta z ulice odstranili v pátek 20. 5. již před 7:00 hod. Děkujeme. Komunikace bude průjezdná od úterý 24. 5. 2022 od 7:00 hod.

Uzavírka úseku náměstí - mostek (ul. Záměstí)

Od pondělí 16. května do neděle 19. června 2022 bude z důvodu celkové opravy úplně uzavřena odbočka z náměstí směrem na školy a rekreační oblast, a to v úseku náměstí - mostek (začátek ulice Záměstí). Objízdná trasa bude vedena přes Habeš a v jedné její části bude řízena semafory. Na staveniště bude zakázán i vstup chodcům. Pěší využijí průchod Kovářskou uličkou nebo obchodním domem COOP.

Uzavírka cest do chatové oblasti (horní i dolní) - již od restaurace Barachov!

Od pondělí 16. 5. do čtvrtka 19. 5. 2022 proběhne pokládka asfaltového povrchu komunikace v chatové oblasti.  Komunikace bude zcela uzavřena (horní i dolní cesta!), nebude tedy možný vjezd, ani výjezd žádných vozidel. Pokládka bude probíhat od tábora Rakovan po křižovatku u restaurace Barachov.
Děkujeme za trpělivost a pochopení.

Zahájení opravy ulice Podhájí

Oznamujeme občanům, že v pondělí 11. 4. 2022 bude zahájena oprava ulice Podhájí přípravnými pracemi s omezením provozu. 

Dne 14. 4. 2022 budou práce pokračovat pokládkou asfaltu, ulice bude uzavřena. Stavební práce bude provádět firma SWIETELSKY stavební s.r.o.

Žádáme občany, aby respektovali dopravní značení a dočasná omezení. Děkujeme za pochopení.

Strojové čištění ulice Legionářské

bude provedeno v pondělí 11. 4. 2022. Žádáme proto občany, aby svoje vozidla na ulici Legionářské odstavili mimo komunikaci, a ta byla v pondělí 11. 4. od 7:00 do 15:00 hod. bez vozidel. Děkujeme za pochopení.

Svoz zeleného odpadu 2022

ve zbývající části obce bude zahájen vždy v 8:00 hod. v lokalitě: 1) ul. Barachov, ul. K Propadání, park. u KD ve čtvrtek 7. dubna, 2) ul. Legionářská v pátek 8. dubna. Svoz se na daném místě opakuje po 14 dnech. Žádáme občany, aby do kontejnerů na zelený odpad ukládali výhradně odpad ze zahrádek, nikoliv kusy trámů, desek, kamení a podobně. Případné informace na tel.: 602 753 478 – pan Křetínský. Rozpis na celou sezónu je zveřejněn na www.jedovnice.cz a na vývěsce na radnici. Otištěn byl v Informacích 3+4/2022.

Zastupitelstvo městyse zve občany

na besedu na téma Návrh výstavby Na Kopci. Beseda s prezentací návrhu se koná v úterý 5. dubna 2022 v 18:00 hod. v kinosále.

Svoz zeleného odpadu 2022

Pravidelný svoz zeleného odpadu ze zahrádek pomocí velkoobjemových kontejnerů bude i v roce 2022 prováděn v pravidelných 14denních intervalech, a to v následujících termínech - viz více.

Pomoc pro ukrajinské uprchlíky v Jedovnicích

Vážení občané, představujeme Vám webové stránky na pomoc válečným uprchlíkům z Ukrajiny ubytovaným u soukromých osob v Jedovnicích. Ubytovatel zde může požádat o konkrétní hmotný dar nebo zapůjčení věcí pro uprchlíky, kteří jsou u něho ubytovaní. Prostřednictvím tohoto webu bude možné se s Vašimi dary obrátit přímo na ubytovatele - Pomoc Ukrajině.

Kontaktní osobou zajišťující koordinaci bude dr. Stanislav Fránek, email: modro6lut8@seznam.cz, tel.: +420 704 526 070. Děkujeme všem, kteří pomáhají.

Zastupitelé městyse Jedovnice

Poděkování za sbírku pro Ukrajinu

MS ČČK Jedovnice a Městys Jedovnice děkují všem, kteří přispěli do nedělní sbírky pro Ukrajinu. Děkujeme i zaměstnancům městyse a hasičům za pomoc při nakládání sbírky. Jak sami vidíte z fotografie, byla tato sbírka co do rozsahu opravdu mimořádná.

Oznámení návrhu Zprávy o uplatnění Územního plánu Jedovnice

bylo vyvěšeno na úřední desce. Vlastní zpráva byla zveřejněna v sekci Uzemní plán (levé menu).

Letní brigáda v Aschheimu

se uskuteční ve třech termínech od 4. 7. do 2. 9. 2022, kdy pojedou 3 skupiny po 4 studentech. Podání žádosti osobně, poštou nebo na adresu kultura@jedovnice.cz.

Viz plakát.

Smuteční oznámení jsou na infokanále

a také na www stránkách městyse zveřejněna, pokud je redakce může převzít (přepsat) z nástěnky na radnici nebo jsou zaslána elektronicky na mail infokanal@jedovnice.cz. Pokud nejsou doručena na radnici fyzicky či elektronicky, nemohou být pochopitelně zveřejněna ani na infokanále a na www. I v době uzavření úřadu městyse lze NONSTOP využít poštovní schránku, která se nachází pod elektronickou úřední deskou, tedy vlevo od vchodu do radnice. Přání pozůstalých sdělené úřadu, aby parte bylo jen ve vývěsce na radnici, ale nebylo na infokanále a www, respektujeme.

Poplatky za rok 2022

Od středy 2. 2. 2022 můžete platit v hotovosti na úřadě poplatky za rok 2022, a to vždy jen v pondělí a ve středu od 08:00 do 11:30 a od 12:00 do 17:00 hod.

Výše poplatků zůstává stejná jako v minulém období. Od 1. 1. 2022 je účinná nová OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, která mění skupinu poplatníků tohoto poplatku (viz více).

Preferujeme platby převodem na účet městyse 927631/0100. Je nutné dodržet správný variabilní symbol, který zůstává poplatníkům stále stejný.

V případě dotazu pište na email: kultura@jedovnice.cz
nebo volejte na tel.: 516 528 213, 723 247 641.

Opětovně upozorňujeme

na zákazy zastavení a stání platící pro čtvrteční dny na ul. Na Kopci a Hybešova v Jedovnicích. Díky nerespektování těchto dopravních značek ze strany některých neukázněných řidičů došlo v posledních měsících k opakovanému nevyvezení nádob na komunální odpad. Buďte prosím ohleduplní a neztěžujte práci zaměstnancům svozových firem. Z hlediska zákona lze za porušení tohoto dopravního značení ukládat peněžité tresty. Obecní policie Jedovnice

Stránky

Kalendář

Veřejná výzva - VŘ na referenta/referentku poplatků, školství a samosprávy
Záměr změny nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 2115/1
Zpráva o výsledku hospodaření obce za rok 2021
Závěrečný účet obce - návrh
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2022