Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Sdělení úřadu

Střípky z Jedovnic - březen 2023

Nový videoměsíčník poskytující aktuální informace o dění v obci, plánovaných a probíhajících pracích a záměrech městyse bude vycházet každý měsíc.

Na JIK jej budeme vysílat od pondělí 27. března 17:30 hod. do neděle 2. dubna 2023 21:30 hod. Vysílací časy: 8:30, 11:30, 14:30, 17:30, 19:30, 21:30 hod. Délka tohoto videoměsíčníku bude cca 7 minut.

K dispozici bude samozřejmě i zde a na sociálních sítích.

Střípky z Jedovnic - březen 2023

Nový videoměsíčník poskytující aktuální informace o dění v obci, plánovaných a probíhajících pracích a záměrech městyse bude vycházet každý měsíc.

Na YouTube jej můžeze shlédnout zde.

Strategický plán rozvoje městyse Jedovnice

Dotazník obdrží každá domácnost do schránky společně s Jedovnickým zpravodajem. Je dostupný také na podatelně ÚM, v knihovně a prodejně COOP - na všech těchto místech jej můžete odevzdat do sběrných boxů. Dotazník si můžete i vytisknout ZDE.

Dotazník lze stále vyplnit i v on-line podobě zde.

Pokud jste dotazník vyplnili on-line, papírový dotazník již prosím nevyplňujte.

Dotazníkové šetření poběží do 10. dubna 2023. Viz více.

Svoz zeleného odpadu 2023

Pravidelný svoz zeleného odpadu ze zahrádek pomocí velkoobjemových kontejnerů bude i v roce 2023 prováděn v pravidelných 14denních intervalech, a to v následujících termínech. Viz více.

Platba poplatků za rok 2023

Od 13. března 2023 se budou vybírat poplatky za rok 2023, a to vždy v pondělí a ve středu 08:00 - 11:30 a 12:00 - 17:00 hod. V úterý, ve čtvrtek a v pátek se poplatky nevybírají!

Poplatek za psa – dle sazby - splatný do 30. září 2023. Při platbě prosím předložit číslo čipu.

Poplatek za odpad 800 Kč na osobu a rok – splatný do 30. září 2023.

Poplatek za KTV – 1000 Kč za rok - splatný do 30. září 2023.

Při platbě převodem na účet městyse 927631/0100 je nutno dodržet správný variabilní symbol, o který můžete napsat na e-mail poplatky@jedovnice.cz nebo zavolat na tel.: 516 528 213, 723 247 641.

Bc. Monika Plíšková, referent poplatků, kultury a školství ÚM Jedovnice

Provozní řád obecní budovy v Chaloupkách

byl zveřejněn v sekci Vyhlášky a nařízení nebo v pravém dolním menu „Ostatní“.

Upozornění k rekonstrukci - Chaloupky

Vzhledem k plánované rekonstrukci místní komunikace v lokalitě „Jedovnice - Chaloupky“ – ulice Wanklova, K Propadání, Absolonova, Hybešova, žádáme občany, kteří plánují provádět zásah do těchto komunikací, např. výstavbou nebo rekonstrukcí přípojek inženýrských sítí, aby si vše potřebné (souhlas vlastníka pozemku, vyjádření st. úřadu) vyřídili v co nejkratším možném termínu. Viz více.

Uzávěrka Jedovnického zpravodaje 3+4 / 2023

bude ve čtvrtek 23. března 2023, prosíme tedy o příspěvky a fotografie nejpozději do tohoto termínu.

Informace k opravě vodovodu na ul. Barachov

Z důvodu opravy vodovodu na ul. Barachov bude ul. Barachov neprůjezdná od 20. 3. do 28. 3. 2023 v době prováděných prací cca od 7:00 do 16:00 hodin. 
Objízdná trasa bude obousměrná vedena po ul. Olšovecká až k ul. Barachov a naopak.

Objízdná trasa bude aktuální po dobu prováděných prací na stavbě. Po ukončení denních prací a během víkendů bude provoz veden opravovaným úsekem.

Z důvodu zachování plné průjezdnosti objízdné trasy, žádáme majitele mot. vozidel parkujících na ul. Olšovecká, aby si vozidla přeparkovali na vhodná místa.

Městys Jedovnice oznamuje, že akce ,,II/373 Jedovnice průtah“

- II. etapa je rozdělena na dvě části: 

IIa. etapa • termín akce: 15. 3. – 6. 4. 2023

• uzavírka části okružní křižovatky v městyse Jedovnice, provoz na OK kyvadlový, řízen světelným signalizačním zařízením

• objízdná trasa za zákaz vjezdu vozidel nad 6,5 t směr Jedovnice – Křtiny a Blansko – Křtiny, vedena přes obec Rudice a Křtiny, po silnicích III. tříd – z důvodu problematického průjezdu nadrozměrných vozidel okolo záborů v okružní křižovatce
Poznámka: autobusová linka č. 201 Jedovnice-Brno bude i nadále jezdit po běžné trase bez objížďky.

IIb. etapa • termín akce: 11. 4. – 24. 4. 2023

Městys Jedovnice nabízí do podnájmu

od 1. 4. 2023 prostory bývalé prodejny COOP v Jedovnicích u benzinky. Preferujeme zájemce nabízející prodej potravin nebo smíšeného zboží. Hlásit se mohou i zájemci poskytující služby pro širokou veřejnost. Bližší informace týkající se podmínek a výše pronájmu získáte na tel. čísle 723 206 849. Svoje nabídky můžete zasílat na adresu majetek@jedovnice.cz.

Informace k Seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

zveřejnil na úřední desce městyse Jedovnice Úřad pro zastupování státu ve věcěch majetkových, Územní pracoviště Brno, odbor odloučené pracoviště Vyškov. Na úřední desce budou vyvěšeny do 1. ledna 2024.

Pokud se vlastník nemovitosti nepřihlásí v zákonné lhůtě do 1. ledna 2024, připadne nemovitost do vlastnictví státu. Vlastní seznam je k nahlédnutí na matrice na ÚM.

Celé znění dokumentu bylo zveřejněno na úřední desce městyse nebo zde v příloze - viz více.

Kontrolní měření síly ledu na rybníku Olšovci

bylo provedeno ve středu 8. 2. 2023 v dopoledních hodinách. Síla ledu je u bašty 12 cm, u Barachova, kolem břehu tenká nesouvislá vrstva do 3 cm. Jako bezpečná síla ledu pro vstup na ledovou plochu se všeobecně uvádí 12 až 20 cm. Bezpečný vstup na ledovou plochu doporučují strážníci od hráze rybníka Olšovce.

Kontrolní měření síly ledu na rybníku Olšovci

bylo provedeno v úterý 7. 2. 2023 v dopoledních hodinách. Síla ledu je u bašty 10 cm, u Barachova, kolem břehu tenká nesouvislá vrstva do 3 cm. Jako bezpečná síla ledu pro vstup na ledovou plochu se všeobecně uvádí 12 až 20 cm. Obecní policie nedoporučuje vstup na ledovou plochu. Vstup na vlastní nebezpečí. 

Kontrolní měření síly ledu

na rybníku Olšovec provedla OP v pondělí 30. 1. 2023. Síla ledu je nesouvislá max. do 3 cm. V žádném případě nedoporučujeme vstupovat na ledovou plochu! Následné měření bude provedeno dne 31. 1. 2023. 

Současně žádáme rodiče, aby jejich děti nevhazovaly kameny na ledovou plochu. Hrozí tak vážná zranění při zimních sportech, ale i v létě při koupání!

Poděkování

Děkuji zaměstnancům městyse Kateřině Kouřilové Kopečné, Luďku Kolářovi a Luďku Křetínskému, kteří obětavě a operativně řešili a řeší havárii topné soustavy v DPS na úkor svého spánku a dovolené, aby klienti DPS měli po celý den a noc v těchto zimních a následujících mrazivých dnech teplo. Marta Tesařová, tajemnice ÚM

Stránky

Kalendář

Veřejná vyhláška – oznámení zahájení územního řízení: „ Optická síť Jedovnice – Chaloupky“ katastrální území Jedovnice
Oznámení o volné pracovní pozici na ÚM - referent majetku, pomocná účetní
Oznámení o volné pracovní pozici na ÚM - administrativa a evidence staveb SÚ
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - Senetářov - obnova NN, u Hřiště, k.ú. Senetářov
Výpis z usnesení ze 7. schůze rady městyse konané dne 9. 3. 2023

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík