Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Sdělení úřadu

Konkurs na místo ředitele/ředitelky ZŠ Jedovnice

Rada městyse Jedovnice vyhlašuje konkurs na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy Jedovnice. Předpokládaný nástup 1. 1. 2021 nebo dohodou. Uzávěrka přihlášek 30. 9. 2020. Celé znění konkursu včetně požadavků a podrobností je uvedeno zde v příloze nebo na úřední desce.

Omezení provozu na komunikaci u ZŠ

Městys Jedovnice upozorňuje občany v lokalitě ulice Nad Rybníkem, že dne 9. 7. bude z důvodu probíhajících stavebních prací omezen průjezd staveništěm okolo ZŠ. V pátek 10. 7. 2020 bude průjezd zcela uzavřen. Bližší informace podají zástupci stavby přímo na staveništi.

Platba poplatků v hotovosti

Od středy 1. 7. 2020 je možné platit všechny poplatky (včetně hrobů) v hotovosti na úřadě městyse a to vždy jen v pondělí a ve středu 8:00 - 11:30 hod. a 12:00 - 17:00 hod.

Zřejmě ne všichni stojí o vzhlednější ulice - 2. díl

V půlce měsíce května byla zveřejněna informace a fotografie o tom, že z květinového kontejneru v obci byly vytrženy květiny. V pátek 29. 5. byly do tohoto květináče zasazeny nové kvetoucí růžičky. V sobotu 6. 6. už v květináči tyto růžičky nebyly. Má smysl snažit se o okrášlení obce, když opakovaně dochází k těmto věcem?

Venkovní informační kiosek

V průběhu měsíce května došlo k rozšíření nabídky venkovního dotykového informačního kiosku na budově úřadu městyse. Viz více.

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

prodeje pozemků p. č. 970, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 16 m2 a pozemku p. č. 985, zastavěná plocha a nádvoří o výměře cca 650 m2 v k. ú. Jedovnice. Viz více.

Zřejmě ne všichni občané stojí o vzhlednější ulice

Pokud máte potřebu vlastnit trvalky, prosím, nevytrhávejte je z květinových kontejnerů - viz foto. Referent životního prostředí Vám na ně rád přispěje.

Obec bude platit dvojnásobek za zelený odpad!

Vzhledem k nezodpovědnosti některých občanů bude obec platit dvojnásobek za uložení zeleného odpadu! Následující fotografie byla pořízena z kontejneru na Barachově. A to navíc v Chaloupkách někdo do kontejneru uložil pařezy, trámy a desky.

Uzávěrka dalšího čísla „Informací z Jedovnic“

bude ve středu 20. května 2020. Do tohoto data můžete zasílat vaše příspěvky. Informace z Jedovnic by měly vyjít začátkem června. Uzávěrka příštích Informací bude v pondělí 20. července 2020.

Do Sběrného dvora mohou občané Jedovnic

za poplatek ukládat: - pneumatiky bez disku 30 Kč/kus
- pneumatiky s diskem 50 Kč/kus
- komunální odpad (k tomuto jsou určeny odpadové nádoby, tzv. popelnice a jejich pravidelný odvoz) 2 Kč/kg
- sezonní odpad ze zahrad (k tomuto slouží bezplatný pravidelný sezonní kontejnerový svoz) 1 Kč/kg
- stavební materiál (sanitární keramika, obkladačky apod.) 1 Kč/kg. Viz více.

Jarní svoz zeleného odpadu pokračuje tento týden

Kontejnery budou přistaveny
a) ve čtvrtek 23. dubna v 8:00 hod. a každý další lichý čtvrtek na třech místech: ul. Barachov, ul. K Propadání, parkoviště u KD, vyvezeny budou následující den v 8:00 hod.
b) v pátek 24. dubna v 8:00 hod. a každý další lichý pátek jen ul. Legionářská, vyvezen bude následující den v 8:00 hod. Zároveň tímto občany žádáme, aby do kontejnerů ukládali výhradně odpad ze zahrádek, nikoliv kusy trámů, desek, kamení a podobně. Případné informace na tel.: 602 753 478 - pan Křetínský. V případě státního svátku (1. a 8. května) jsou kontejnery přistaveny o den dříve, tedy ve středu a ve čtvrtek. Celoroční rozpis zde.

Obnovení úředních hodin úřadu městyse

Od pondělí 20. 4. 2020 budou obnoveny úřední hodiny (pondělí, středa) pro veřejnost na úřadu městyse za podmínky dodržování zpřísněných hygienických pravidel (použití ochranných prostředků nosu a úst, dodržování vzájemného odstupu min. 2 m, přebírání veškerých písemností pouze přes podatelnu – platí i pro písemnosti podávané na stavební úřad), použití hygienických prostředků. Viz více.

Stránky

Kalendář

Výpis z usnesení z 27. schůze rady městyse konané dne 25. 6. 2020
Konkurs na místo ředitele ZŠ
Záměr směny pozemků v souladu s GP číslo 1533-10099/2019
Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 972
Záměr směny pozemků p. č. 2456/10, 2456/21, 2456/72

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík