Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Ostatní sdělení

Ukliďme Jedovnice

Sobota 1. dubna 2023 v 9:30 hod. před kulturním domem.

Podrobnosti na plakátu.

Velikonoční dílna

se uskuteční v sobotu 1. 4. 2023 od 15:00 do 17:00 hod. v sále v Chaloupkách.

Viz plakát.

Klíč FAB byl nalezen

ve středu 22. 3. 2023 na ul. Havlíčkovo náměstí v Jedovnicích a byl uložen na služebně OP městyse Jedovnice - tel.: 723 204 979.

Obec Vilémovice pronajme pohostinství

od 1. 4. 2023. Podrobnosti na www.vilemovice.cz.

Spotřební družstvo Jednota Boskovice zve

na místní členskou schůzi Jednoty ve středu 29. března 2023 v 18:00 hod. Schůze se bude konat v kinosále kulturního domu v Jedovnicích. Srdečně Vás zve a na Vaši účast se těší členská rada.

Charita Blansko - Poradna pro pozůstalé

Podpořte vznik Poradny pro pozůstalé. Od roku 2023 bude sloužit pro všechny lidi, kteří ztratili někoho blízkého, třeba i před delší dobou a nedokážou se s tím stále vyrovnat.

Mamoden v nemocnici Blansko

Sobota 15. 4. 2023, 9:00 – 16:00 hod. radiodiagnostické oddělení Nemocnice Blansko.

Podrobnosti na plakátu.

Nabídka zaměstnání - Koupaliště a kemp Křtiny

Městys Křtiny hledá pro koupaliště a kemp plavčíky a nájemce bufetu.

Podrobnosti na plakátu.

Neprůjezdná ulice Hybešova

Městys Jedovnice oznamuje občanům, že ve čtvrtek 23. 3. 2023 v době od 08:00 do 11:30 hod. bude Hybešova ulice neprůjezdná z důvodu stání nákladního vozidla - domichávače anhydritu.

Nabídka zaměstnání – BeF Home s.r.o. Kotvrdovice

nabízí volná pracovní místa na pozicích obchodní zástupce, administrativní pracovník a další. Jedná se o zaměstnání na hlavní pracovní poměr. Zájemci se mohou hlásit na tel.: 516 428 240, 731 523 110 nebo e-mail: blazikovayveta@bef.cz, více informací zde.

e-Kapka 1/2023

Na stránkách VAS Boskovice https://vodarenska.cz/ byla přidána nová položka – Vyjadřovací portál. Lze tak nově na dálku po internetu získat vyjádření o existenci a poloze inženýrských sítí, zařízení a objektů VAS Boskovice.

 

Příměstský tábor Barevné prázdniny

pořádá Pionýr Jedovnice v termínu od 21. - 25. 8. 2023.

Podrobnosti na plakátu.

Výlov Budkovanu

připravuje Olšovec s.r.o. na sobotu 18. 3. 2023. Součástí bude i prodej kaprů v čase od 9:00 do 14:00 hod. pod hrází u loviště.

Dětské pletené rukavice byly nalezeny

v úterý 14. 3. 2023 na Havlíčkově náměstí a byly uložen na OP Jedovnice - tel.: 723 204 979.

MUDr. Staňková nebude ordinovat

od 16. 3. do 21. 3. 2023. Zástup MUDr. Kulhánková, Křtiny - tel.: 516 414 291.

Nůž se šídlem v koženém pouzdře byl nalezen

v pondělí 13. 3. 2023 u rybníka Budkovan a byl uložen na OP Jedovnice - tel.: 723 204 979.

Omezený průjezd na ulici K Propadání

Od 13. 3. 2023 do 16. 3. 2023 bude omezen průjezd vozidel na ulici K Propadání u RD čp. 57 z důvodu opravy havárie kanalizace. Telefon na odpovědného pracovníka společnosti Čemostav s.r.o.: 608 940 608.

MUDr. Procházková neordinuje

Ve dnech 13. 3. - 15. 3. 2023 nebude ordinace MUDr. Procházkové ordinovat. Pouze akutní neodkladné stavy ošetří MUDr. Procházka (1. patro) – dle ordinační doby ambulance MUDr. Procházky.

Přerušení dodávky pitné vody

VAS, a.s. oznamuje, že z důvodu opravy vodovodního řadu a odkalení dojde k přerušení dodávky pitné vody. Dne 14. 3. 2023 od 8:00 do 17:00 hod. Odstavená oblast: Havlíčkovo nám., Zahradní, zdravotní středisko, hotel Rado, Palackého, Na Kopci, Brněnská, Salajna, Chaloupky, Podhájí od č.p. 385 dolů, Záměstí, Olšovecká, Barachov, Pod Horkou, Tyršova. 

Cisterna s pitnou vodou bude přistavena na ulici Zahradní a v Chaloupkách před hospodou.

Stránky

Kalendář

Veřejná vyhláška - seznámení s podklady rozhodnutí na stavbu: „Senetářov - obnova NN, u Hřiště" v k.ú. Senetářov
Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy - Fotovoltaické panely na objektu tiskárny POINT v k.ú. Jedovnice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Pionýr
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Římskokatolická farnost

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK