Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Výzva k účasti na diskuzi v rámci kulatého stolu

Vážení spoluobčané,

příprava nového strategického plánu rozvoje (dále SPR) městyse je v plném proudu. Nyní nás čeká další fáze, a to tvorba návrhové části plánu. Pro tento účel se uskuteční tzv. kulaté stoly, tj. řízené diskuze zhotovitele SPR, zastupitelů, zástupců různých zájmových skupin i odborné veřejnosti. Na úvod proběhne krátká prezentace výsledků dotazníkového šetření a dalších analýz.

Budou vytvořeny pracovní skupiny o počtu cca 10 - 15 členů dle předem stanovených klíčových oblastí. Pracovní skupiny budou řešit strategické cíle a priority rozvoje a následně také diskutovat o konkrétních projektech a investičních akcích, které by měl městys v následujících letech realizovat.

Budeme rádi, když se do kulatého stolu zapojí hlavně občané Jedovnic, kteří mohou nabídnout odbornou kompetenci v konkrétní oblasti a přiměřenou časovou kapacitu. Pokud jde o časovou náročnost, jedná se o aktivní účast na dvou řízených diskuzích pracovních skupin v podvečer všedního dne o délce trvání cca 2 - 3 hodiny. Dále se předpokládá také účast na veřejném projednání SPR a zapojení do připomínkování vybraných podkladů a výstupů SPR.

Pracovní skupiny by měly řešit následující oblasti:

1. Řízení obce - řízení a správa obce, strategický rozvoj, ekonomika a financování, komunikace s občany

2. Územní rozvoj a životní prostředí - doprava, technická infrastruktura, územní plánování, bydlení, životní prostředí a veřejná prostranství

3. Školství a sociální oblast - vzdělávání, zdravotnictví, sociální péče

4. Kultura, sport a cestovní ruch - společnost a komunitní život, spolková činnost, kultura a sport, turistický ruch a rekreační oblast

První kulatý stůl proběhne v úterý 23. 5. od 17 hod. v prostorách bývalého pohostinství v Chaloupkách.

Vyzýváme všechny zájemce o zapojení, aby svůj zájem vyjádřili do neděle 21. 5., a to formou e-mailu na adresu dominika.cejnarova@jedovnice.cz. Do zprávy kromě všech kontaktních informací prosím napište, o kterou z výše uvedených oblastí máte zájem a čím konkrétně můžete přispět. Pošlete nám prosím také stručnou informaci o Vašich zkušenostech a odborných předpokladech pro spolupráci v dané oblasti.

Předem děkujeme za Váš zájem!

Za pracovní skupinu k SPR,
Dominika Cejnarová

Kalendář

Veřejná vyhláška - seznámení s podklady rozhodnutí na stavbu: „Senetářov - obnova NN, u Hřiště" v k.ú. Senetářov
Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy - Fotovoltaické panely na objektu tiskárny POINT v k.ú. Jedovnice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Pionýr
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Římskokatolická farnost

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK