Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Volby do zastupitelstev krajů

Pro volby do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 byly stanoveny 2 volební okrsky:

Volební okrsek č. 1 (Městečko) - sídlo obřadní síň na ÚM
- zapisovatelka paní Jitka Koutná, Jedovnice

Volební okrsek č. 2 (Chaloupky) - sídlo zased. míst. č. 3 na ÚM
- zapisovatelka paní Michaela Doleželová, Jedovnice.

Minimální počet členů obou okrskových volebních komisí byl stanoven na minimálně 5 členů.
Celé znění naleznete na úřední desce městyse.

Kalendář

Zveřejňování dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb.
Výpis z usnesení z 33. schůze rady městyse konané dne 24. 11. 2020
Návrh rozpočtu výdajů městyse na rok 2021
Návrh rozpočtu příjmů městyse na rok 2021
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík