Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Uzávěrka Jedovnického zpravodaje 11 + 12 / 2019

Uzávěrka Jedovnického zpravodaje 11 + 12 / 2019 je ve středu 20. listopadu 2019. Zpravodaj vyjde na začátku prosince.

Do tohoto čísla posílejte POZVÁNKY na akce konané cca od 5. 12. 2019 do 5. 2. 2020, další zpravodaj vyjde začátkem srpna. 

Příspěvky na e-mail zpravodaj@jedovnice.cz, případně je možno předat strojopis nebo čitelný rukopis v podatelně úřadu anebo v knihovně.

Kalendář

Výpis z usnesení z 27. schůze rady městyse konané dne 25. 6. 2020
Konkurs na místo ředitele ZŠ
Záměr směny pozemků v souladu s GP číslo 1533-10099/2019
Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 972
Záměr směny pozemků p. č. 2456/10, 2456/21, 2456/72

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík