Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Uzávěrka Jedovnického zpravodaje 1 + 2 / 2019

Uzávěrka Jedovnického zpravodaje 1 + 2 / 2019 je ve čtvrtek 17. ledna. Zpravodaj vyjde na začátku února. 

Do tohoto čísla posílejte POZVÁNKY na akce konané cca od 5. 2. do 5. 4. 2019, další zpravodaj vyjde začátkem dubna. 

Příspěvky na e-mail zpravodaj@jedovnice.cz, případně je možno předat strojopis nebo čitelný rukopis v podatelně úřadu anebo v knihovně.  

Kalendář

Rozhodnutí povolení výjimky - odlov ryb
Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1258
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
Výpis z usnesení z 11. schůze rady městyse konané dne 25. 6. 2019
Závěrečný účet za rok 2018

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík