Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Přednáška Ing. Pavla Huňky - Putování Levantou

Přednáška Ing. Pavla Huňky se uskuteční v neděli 16. února 2020 od 17:00 hod. v kinosále KD Jedovnice.

Levanta - oblast s tisíciletou historií, popisovanou ve Starém i Novém zákoně, s antickými památkami i připomínkami křižáckých válek. Oblast s konfliktní minulostí i současností.

A toho všeho se dotkneme. Podnikneme noční výstup na Mojžíšovu horu na Sinaji, přenocujeme na poušti v místech, kde působil Lawrence z Arábie. Navštívíme biblická místa, jako je Nazaret, Betlém, Jeruzalém či Kafarnaum, ale také Izraelem anektované Golanské výšiny.

Potkáme Lotovu ženu i současné izraelské vojačky. Projdeme se s františkány po Via Dolorosa, vstoupíme zamřížovaným přechodem z Východního Jeruzaléma do Betléma. Navštívíme pohádkovou Petru i Jericho, nejstarší město světa. A hlavně absolvujeme setkání s mnoha místními lidmi.

Kalendář

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - výjezdy do obcí, výběr přiznání k dani z příjmů
Veřejná vyhláška, oznámení zahájení územního řízení, Křtiny, distribuční síť NN, Michalík , v katastrálním území Křtiny
Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí - stavba: "II/373Jedovnice - Křtiny - Březina" v k.ú. Jedovnice
Oznámení VH Honební společenstvo Rudice
Záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy Na Kopci 83

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík