Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Poděkování Charity za Tříkrálovou sbírku 2017

V prvních dnech letošního roku se v celé republice a take v Jedovnicích konala tradiční
Tříkrálová sbírka Charity ČR.

V Jedovnicích zaznívala tříkrálová koleda od 6. do 8. ledna.

Jménem Charity bych chtěla poděkovat jedovnickým skautům, kteří i přes mrazivé počasí neváhali a chodili dům od domu, kde přinášeli požehnání a do zapečetěných kasiček vybírali peníze na pomoc potřebným. Poděkování patří také dárcům, kteří vlídně přijali koledníky a přispěli částkou 55 026 Kč. V neposlední řadě patří poděkování městysu Jedovnice za jejich vstřícnost a podporu této akci.

Marie Sedláková, koordinátorka sbírky.

 

Motto sbírky: „Kdo dává, sám nakonec dostává“.

Záměry na využití Tříkrálové sbírky 2017:
* Podpora hospicové péče
* Podpora všestranného rozvoje dětí a mládeže
* Podpora integrace rodin ohrožených sociálním vyloučením - sociální začlenění (bydlení, podpora a provázení)
* Podpora dobrovolnického centra
* Pomoc lidem v sociální nouzi

Kalendář

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 9.3.2021
Záměr pronájmu části rampy, která je součástí budovy Na Kopci 83
Výpis z usnesení z 37. schůze rady městyse konané dne 9. 2. 2021
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
Usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík