Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Odpoledne s hasiči u příležitosti svátku sv. Floriána

Sbor dobrovolných hasičů Jedovnice zve na Odpoledne s hasiči u příležitosti svátku sv. Floriána. 

Akce se koná v neděli 5. května 2019 od 14:00 hod. na pískové ploše vedle tenisových kurtů.

V 15:00 a 16:00 hod. proběhne ukázka vyproštění zraněných osob z havarovaných vozidel v podání mladých hasičů. 
Pro zájemce bude možnost svezení na hasičském člunu po rybníku Olšovci. Pro děti budou připraveny různé dovednostní soutěže a prohlídka hasičské techniky. 

Na závěr bude zapálena vatra s možností opékání špekáčků. Špekáčky možno zakoupit na místě.

Občerstvení zajištěno.

Kalendář

Rozhodnutí povolení výjimky - odlov ryb
Záměr prodeje části pozemku parc. č. 1258
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
Výpis z usnesení z 11. schůze rady městyse konané dne 25. 6. 2019
Závěrečný účet za rok 2018

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík