Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Odečty vodoměrů

Vodárenská akciová společnost, a.s. - provoz Blansko oznamuje, že od pondělí 3. 8. 2020 se budou v naší obci provádět odečty vodoměrů.

Žádáme občany, aby umožnili pracovníkovi přístup k vodoměru a pokud nebudou doma, aby zanechali stav vodoměru na lístku na viditelném místě.

Domácností, kde byla provedena výměna vodoměru, se toto oznámení netýká.

Kalendář

Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci - Rally Vyškov
Aukční vyhláška - nemovitá věc
Stanovení minimálního počtu členů OVK
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 977/1
Opatření obecné povahy - změně a doplnění OOP MZ

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík