Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Nabídka zaměstnání - Městys Jedovnice

Městys Jedovnice hledá pečovatele/pečovatelku pro Pečovatelskou službu městyse Jedovnice.

 • jedná se o zkrácený pracovní úvazek (0,5)
 • pracovní poměr na dobu určitou s možností dalšího prodloužení
 • nástup možný ihned
 • práce i o víkendech a svátcích
 • řidičský průkaz skupiny B a praxe v řízení vozidla podmínkou
 • pečovatelský kurz nebo jeho absolvování do 18 měsíců od nástupu
 • platové podmínky se řídí nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, platová třída 5, platový stupeň 12
 • po skončení zkušební lhůty v případě dosahování dobrých pracovních výsledků bude poskytován osobní příplatek

Zájemci mohou podat písemnou přihlášku do pondělí 14. 2. 2022 do 17:00 hodin v zalepené obálce se značkou „pečovatel/pečovatelka – neotvírat“ na adresu:

Městys Jedovnice
Ing. Marta Tesařová
tajemnice ÚM
Havlíčkovo náměstí 71
679 06 Jedovnice

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, e-mailová adresa, datum a podpis
 • životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
 • výpis z evidence rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Případné informace na telefonu č. 606 760 194.

V Jedovnicích dne 14. 1. 2022

Ing. Marta Tesařová v. r.
tajemnice ÚM Jedovnice

Kalendář

Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek
Výpis z usnesení z 57. schůze rady městyse konané dne 27. 6. 2022
Oznámení o konání Jedovnických hodů
Opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků
Výpis z usnesení z 21. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 14. 6. 2022

Smuteční oznámení