Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Jedovnický infokanál ve vysokém rozlišení (tj. HD)

Jedovnický infokanál ve vysokém rozlišení (tj. HD) si nyní můžete naladit na vysílacím kanále E 35.

Je vysílán v kodeku (normě) mpeg4. Ten umí zpracovat nové televize určené pro novou normu DVB-T2.
Staré set-top boxy kupované před cca 8 roky to většinou neumí, nové set-top boxy pořizované nyní pro DVB-T2 to umí.

Na tomto HD kanále je nyní mnohem kvalitnější obraz, a to jak u textžurnálu, tak i u videožurnálu.

Pokud si na toto ladění svého televizoru sami netroufáte, požádejte o to své známé. 

Souběžné šíření Jedovnického infokanálu na stávajícím vysílacím kanále E 23 v běžném rozlišení (SD) bude zachováno do března 2020, kdy skončí DVB-T v celé ČR, a tedy i v naší kabelové televizi.

Kvalita obrazu se však částečně zlepšila i na tomto stávajícím (dlouholetém) vysílacím kanále.

Poznámka: nezaměňujte, prosím, pojem vysílací kanál E35 (586 MHz) v kabelovém rozvodu 
s předvolbou č. 35 na dálkovém ovládání vašeho televizního přijímače.

Kalendář

Výpis z usnesení z 27. schůze rady městyse konané dne 25. 6. 2020
Konkurs na místo ředitele ZŠ
Záměr směny pozemků v souladu s GP číslo 1533-10099/2019
Záměr pronájmu části pozemku parc. č. 972
Záměr směny pozemků p. č. 2456/10, 2456/21, 2456/72

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík