Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Obnovení úředních hodin úřadu městyse

Od pondělí 20. 4. 2020 budou obnoveny úřední hodiny (pondělí, středa) pro veřejnost na úřadu městyse za podmínky dodržování zpřísněných hygienických pravidel (použití ochranných prostředků nosu a úst, dodržování vzájemného odstupu min. 2 m, přebírání veškerých písemností pouze přes podatelnu – platí i pro písemnosti podávané na stavební úřad), použití hygienických prostředků. 

Úřední hodiny budou od 8:00 do 11:30 hod. a od 12:00 do 17:00 hod. Přesto i nadále bude v úředních dnech upřednostňován písemný, elektronický a telefonický kontakt před osobním kontaktem. V ostatní dny (úterý, čtvrtek a pátek) bude úřad městyse pro veřejnost uzavřen. 

Pokladna úřadu do odvolání nebude i nadále přijímat hotovostní platby.

Kalendář

Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci - Rally Vyškov
Aukční vyhláška - nemovitá věc
Stanovení minimálního počtu členů OVK
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 977/1
Opatření obecné povahy - změně a doplnění OOP MZ

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík