Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Do Sběrného dvora mohou občané Jedovnic

Do Sběrného dvora mohou občané Jedovnic za poplatek ukládat: - pneumatiky bez disku 30 Kč/kus
- pneumatiky s diskem 50 Kč/kus
- komunální odpad (k tomuto jsou určeny odpadové nádoby, tzv. popelnice a jejich pravidelný odvoz) 2 Kč/kg
- sezonní odpad ze zahrad (k tomuto slouží bezplatný pravidelný sezonní kontejnerový svoz) 1 Kč/kg
- stavební materiál (sanitární keramika, obkladačky apod.) 1 Kč/kg. 

V poplatku za odpad zaplaceném občany u Městyse Jedovnice není zahrnuta likvidace odpadů ze stavebních rekonstrukcí, či demolicí. Tento druh odpadu nelze tedy ukládat na Sběrném dvoře Jedovnice. 
Odpad vozte již roztříděný, ať zbytečně nezdržujete sebe ani ostatní.

Po dobu trvání opatření k zamezení šíření koronaviru může být na sběrném dvoře pouze 1 zákazník.

Kalendář

Stanovení přechodné úpravy provozu na komunikaci - Rally Vyškov
Aukční vyhláška - nemovitá věc
Stanovení minimálního počtu členů OVK
Záměr pronájmu části pozemku p.č. 977/1
Opatření obecné povahy - změně a doplnění OOP MZ

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík