Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Aktuality

Fotbal - výsledky

SK Jedovnice – Olešnice 3 : 2 (1 : 1)

Branky: 43´ Vintr Kamil, 53´ Mlčoušek Michal, 67´ Lehotský Juraj. 2´ Kubíček Michal, 76´ Petrželka Jakub.

Střípky z Jedovnic - duben 2023

Nový videoměsíčník poskytující aktuální informace o dění v obci, plánovaných a probíhajících pracích a záměrech městyse bude vycházet každý měsíc.

Na JIK jej budeme vysílat od pondělí 1. května 17:30 hod. do neděle 7. května 2023 21:30 hod. Vysílací časy: 8:30, 11:30, 14:30, 17:30, 19:30, 21:30 hod. Délka tohoto videoměsíčníku bude cca 5 minut.

K dispozici bude samozřejmě i zde a na sociálních sítích.

Výpadek elektrické energie

V pátek 5. 5. 2023 od 7:45 do 9:15 hod. bude vypnuta část ulice Legionářská od č. 736 a 52 včetně č. 505, 505 a 475, dále až na konec ulice směrem ven z obce po chaty č. 520 a 551.

Podrobnosti v dokumentu na úřední desce.

Přesunuté zastávky v Chaloupkách

Pozor, od 2. 5. (úterý) do 24. 5. 2023 (středa) budou přemístěny všechny autobusové zastávky v Chaloupkách. Před domem čp. 294 (Palackého ul. pod oranžovou bytovkou, v mapce) bude zastávka pro směr na Blansko i na Brno. Zastávky pro směr od Blanska a od Brna budou posunuty vzad, dál od kruhového objezdu (v mapce).

Zákaz vstupu na multifunkční hřiště

Prosíme rodiče, aby upozornili svoje děti, že nové multifunkční hřiště ještě nebylo zkolaudováno, a tedy ani zpřístupněno veřejnosti. O zpřístupnění hřiště budou všichni včas informováni, do té doby je vstup na hrací plochu zakázán!

Úřad Městyse Jedovnice zveřejňuje záměr

zřídit právo stavby k části pozemku 1747/1 ostatní plocha o výměře cca 44 mv k. ú. Jedovnice. Tento záměr byl schválen na schůzi rady dne 18. 4. 2023 usnesením č. 9/6. Právo stavby je zřizováno s realizací stavby garáže s provozovnou, která zasahuje na pozemek ve vlastnictví městyse. Podrobnosti v příloze.

Příměstský tábor Veselá věda Ostrov u Macochy

se uskuteční 10. - 14. 7. 2023 od 8:00 do 16:00 hod. na ZŠ Ostrov u Macochy. Tábor je určen pro budoucí prvňáčky a školáky na 1. stupni ZŠ, kteří rádi prozkoumávají zákonitosti ze světa přírodních věd. Věnuje se jednoduchým, věku dětí přizpůsobeným pokusům z oblasti chemie, biologie i fyziky. Viz plakát.

Historická vozidla na letišti Kotvrdovice

V sobotu 6. května 2023 se uskuteční jízda historických automobilů a motocyklů u příležitosti sta let od založení Československého autoklubu pro Moravu a Slezsko (ČAMS). Startovat se bude od 9:00 hodin u Technického muzea v Brně-Králově Poli a od 13:00 hodin se na letišti Tři sudy v Kotvrdovicích uskuteční symbolické setkání dvou a jednostopých veteránů a letecké techniky. Viz více.

Igelitová taška s dětskými gumovými holínkami byla nalezena

ve středu 26. 4. 2023 na autobusové zastávce na Havlíčkově náměstí a byla uložena na služebně OP městyse Jedovnice - tel.: 723 204 979.

Městys Jedovnice oznamuje, že akce ,,II/373 Jedovnice průtah“

Uzavírka v místě okružní křižovatky silnic II/373 a II/379 byla prodloužena do 24. 5. 2023.

Jedná se o etapu II.c., při které bude od 2. 5. objízdná trasa přes Vilémovice pro dopravu nad 6,5 t.

Pro osobní a autobusovou dopravu (včetně IZS) zůstává průjezd kyvadlový, řízen světelným signalizačním zařízením.

Podrobnosti na mapce v příloze.

Fotbal - pozvánky

Sobota 29. 4. v 16:30 hod.
SK Jedovnice - Olešnice

Hromadný předpisný seznam daní z nemovitých věcí

Ode dne 25. 4. 2023 do dne 25. 5. 2023 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj ve dnech pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam pro DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2023.

Placená inzerce - Nabízím do pronájmu

bytovou jednotku 3+1 ve starším RD v Jedovnicích. Volejte v odpoledních hodinách na tel. č. 723 918 304.

Fotbal - výsledky

Vysočany/Šošůvka – SK Jedovnice  2 : 4  (1 : 2)
Branky: 45´ Srostlík Michal, 52´ Maňoušek Jiří - 31´ Kučera David, 38´ Mlčoušek Michal, 63´ Hudec Jiří, 66´ Gryc Martin. Viz více.

Minigolf - výsledky

Minulou neděli byli zahájeny celostátní minigolfové turné. Hrálo se v Praze na minigolfu s betonovým povrchem. Viz více.

Nabídka zaměstnání – BeF Home s.r.o. Kotvrdovice

nabízí volná pracovní místa na pozicích montážní a výrobní pracovník/ce, obchodní zástupce a další. Jedná se o zaměstnání na hlavní pracovní poměr. Zájemci se mohou hlásit na tel.: 516 428 240, 731 523 110 nebo email: blazikovayveta@bef.cz, více informací zde.

Slet čarodějnic

se uskuteční v sobotu 29. 4. 2023 od 16:00 hod. na Sokolském hřišti.

Viz plakát.

Autoklíč byl nalezen

v pondělí 24. 4. 2023 na ul. Zahradní a byl uložen na služebně OP městyse Jedovnice - tel.: 723 204 979.

Stránky

Kalendář

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení městyse Jedovnice č. 1/2023 o stání vozidel v městysi Jedovnice
Záměr pronájmu parcel pro parkování motorových vozidel v době výlovu rybníka Olšovce v roce 2023
Záměr výpůjčky nebytových prostor v druhém nadzemím podlaží budovy Havlíčkovo náměstí č.p. 44
Výpis z usnesení z 11. schůze rady městyse konané dne 16. 5. 2023
Veřejná vyhláška - dodatečné povolení stavby: "Větrný zdroj pro RD č.p. 257" k.ú. Kotvrdovice

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK