Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Minigolf - výsledky

Další úspěch jedovnických hráčů byl dosažen v Adventure golfu (odvětví minigolfu). Přímo na domácím hřišti Bezděkova, který je špičkou v tomto sportu, získaly Jedovnice první místo a tým B Jedovnic obsadil 5. místo.

Za vítězným domácím hráčem Matějem Vlčkem byli naši borci v tomto pořadí:

2. Lukáš Kučera

4. Roman Král

5. Rimpler Jiří

13. Mlčoch

15. Papoušek

20. Švihel

24. Láník

28. Rimpler Josef

V tomto minigolfu se daří čím dál tím lépe, až tak že již máme 4 hráče ve výběru reprezentace České republiky.

Kalendář

Veřejná vyhláška - seznámení s podklady rozhodnutí na stavbu: „Senetářov - obnova NN, u Hřiště" v k.ú. Senetářov
Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/2000 Sb.
Veřejná vyhláška - Informace o podaném návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy - Fotovoltaické panely na objektu tiskárny POINT v k.ú. Jedovnice
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Pionýr
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse - Římskokatolická farnost

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK