Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Fotbal - výsledky

S koncem roku je už řadu let spojena akce „silvestrovský fotbálek“. Jarní počasí, na hřišti 26 borců různých věkových kategorií a na lajně ti, kteří mají fotbal rádi. V tomto utkání nešlo ani tak o výsledek jako o to zahrát si, pobavit se…

Podařilo se obojí. Hrálo se svižně po celou dobu, hrálo se nezákeřně a s veselou. Tak jak se na silvestrovské utkání sluší a patří. Za poledne jsme si popřáli všechno dobré a rozešli se po svých. Nový rok se kvapem blížil a s ním konec období, kdy se na sebe lidé víc usmívají, tisknou si ruce a říkají milá slova, nejvíc pak ta o štěstí a zdraví. Je to milé a bylo by fajn si to přenést aspoň částečně do těch obyčejných, všedních dnů.

Najít si v každém dni aspoň malý kousek pohodového, optimistického Silvestra. Přeji vám všem, ať se to podaří...


- Kou -

Kalendář

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení městyse Jedovnice č. 1/2023 o stání vozidel v městysi Jedovnice
Záměr pronájmu parcel pro parkování motorových vozidel v době výlovu rybníka Olšovce v roce 2023
Záměr výpůjčky nebytových prostor v druhém nadzemím podlaží budovy Havlíčkovo náměstí č.p. 44
Výpis z usnesení z 11. schůze rady městyse konané dne 16. 5. 2023
Veřejná vyhláška - dodatečné povolení stavby: "Větrný zdroj pro RD č.p. 257" k.ú. Kotvrdovice

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK