Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Tříkrálová sbírka - poděkování koledníkům

Od 1. do 14. ledna 2020 probíhá tradiční Tříkrálová sbírka Charity ČR. Děkujeme všem koledníkům, kteří již obešli celé Jedovnice. V Jedovnicích se doposud vybralo 63 225 Kč. Pokud chcete přispět na Tříkrálovou sbírku, můžete tak učinit ještě na tradičním Tříkrálovém koncertu v Jedovnicích v Chaloupkách 11. ledna v 18:00 hod., kde vystoupí skupina Třetí podání a hosté. Přijďte si poslechnout pěknou muziku ve známém a přátelském prostředí.

Oblastní charita Blansko upřimně děkuje všem dárcům za jejich štědrost a vlídné přijetí koledníků. Děkuje skautům, kteří jako každoročně koledovali a přitom přinášeli lidem radostnou zvěst.

Kalendář

Veřejná vyhláška, oznámení zahájení územního řízení, Křtiny, distribuční síť NN, Michalík , v katastrálním území Křtiny
Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí - stavba: "II/373Jedovnice - Křtiny - Březina" v k.ú. Jedovnice
Oznámení VH Honební společenstvo Rudice
Výpis z usnesení z 20. schůze rady městyse konané dne 23. 1. 2020
Záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy Na Kopci 83

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík