Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Tři králové v Jedovnicích vykoledovali téměř 70 tisíc!

Do pokladniček koledníků a na koncertě v Chaloupkách přispěli lidé v Jedovnicích v Tříkrálové sbírce celkem 69 975 korun. Z řad místních skautů koledovalo sedmnáct tříkrálových skupinek, dále lidé přispívali do tříkrálové pokladničky na koncertě Třetího podání a hostů.

Peníze ze sbírky využije Oblastní charita Blansko na pomoc konkrétním zařízením a projektům, které pomáhají lidem v nouzi v blanenském regionu. Za prostředky z Tříkrálové sbírky 2020 plánujeme podpořit Mobilní hospic sv. Martina, rodiny s dětmi v nouzi, seniory a zdravotně postižené. Dále chceme peníze z pokladniček věnovat na obnovu Půjčovny kompenzačních pomůcek a na Charitní záchrannou síť – pomoc nejpotřebnějším v regionu.

Děkujeme dárcům za štědrost, jedovnickým skautům za ochotu a odvahu koledovat, městysu Jedovnice za vstřícnost při zapečeťování a rozpečeťování pokladniček. Děkujeme také hudebníkům a zpěvákům za krásný zážitek při tradičním koncertě v Chaloupkách.

Marie Sedláková,
koordinátorka Tříkrálové sbírky
Oblastní charita Blansko

Kalendář

Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
Oznámení o době a místě konání voleb
Výpis z usnesení ze 13. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 8. 9. 2020
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení - Jedovnice - obnova NN Olšovecká, v k.ú. Jedovnice

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík