Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Poděkování za Tříkrálovou sbírku

Tři králové v Jedovnicích vykoledovali téměř 70 tisíc!

Do pokladniček koledníků a na koncertě v Chaloupkách přispěli lidé v Jedovnicích v Tříkrálové sbírce celkem 69 975 korun. Z řad místních skautů koledovalo sedmnáct tříkrálových skupinek, dále lidé přispívali do tříkrálové pokladničky na koncertě Třetího podání a hostů.

Peníze ze sbírky využije Oblastní charita Blansko na pomoc konkrétním zařízením a projektům, které pomáhají lidem v nouzi v blanenském regionu. Za prostředky z Tříkrálové sbírky 2020 plánujeme podpořit Mobilní hospic sv. Martina, rodiny s dětmi v nouzi, seniory a zdravotně postižené. Dále chceme peníze z pokladniček věnovat na obnovu Půjčovny kompenzačních pomůcek a na Charitní záchrannou síť – pomoc nejpotřebnějším v regionu.

Děkujeme dárcům za štědrost, jedovnickým skautům za ochotu a odvahu koledovat, městysu Jedovnice za vstřícnost při zapečeťování a rozpečeťování pokladniček. Děkujeme také hudebníkům a zpěvákům za krásný zážitek při tradičním koncertě v Chaloupkách.

Marie Sedláková,
koordinátorka Tříkrálové sbírky
Oblastní charita Blansko

Kalendář

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj - výjezdy do obcí, výběr přiznání k dani z příjmů
Veřejná vyhláška, oznámení zahájení územního řízení, Křtiny, distribuční síť NN, Michalík , v katastrálním území Křtiny
Veřejná vyhláška, územní rozhodnutí - stavba: "II/373Jedovnice - Křtiny - Březina" v k.ú. Jedovnice
Oznámení VH Honební společenstvo Rudice
Záměr pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy Na Kopci 83

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík