Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Koncert Big Bandu Jedovnice - Saxofonium

Městys Jedovnice a ZUŠ Jedovnice při příležitosti 40. výročí trvání ZUŠ pořádá koncert Big Bandu Jedovnice pod názvem Saxofonium.

Koncert se koná v kinosále kulturního domu v neděli 24. listopadu 2019 v 15:00 hod.
Vstupné dobrovolné.

Na koncertě zazní ukázky saxofonové hry sólové a hry saxofonů v Big Bandu. Účinkují současní i bývalí žáci, absolventi LŠU a ZUŠ, kteří zůstali věrni svému nástroji, hudební škole a učiteli p. MgA. Havelkovi. Všichni si rádi po létech zahrajeme a poslechneme dobrou, léty osvědčenou swingovou muziku, jinou než dnes běžně slýcháme.

Moderuje a orchestr řídí MgA. Jaroslav Zouhar.
Na hojnou účast se těší pořadatelé a muzikanti. 

Koncert se uskuteční za podpory Městysu Jedovnice, ZUŠ Jedovnice a firmy Cergomont s.r.o. Blansko.

Kalendář

Záměr směny pozemků v souladu s GP číslo 1515 - 10018/2019
Výpis z usnesení ze 17. schůze rady městyse konané dne 5. 11. 2019
Výpis z usnesení z 9. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 24. 10. 2019
Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse
Záměr pronájmu pozemku p. č. 980

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Dráček Hasík