Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

Jedovnický videožurnál - duben 2023

budeme na JIK vysílat od neděle 16. dubna 15:05 hod. do neděle 23. dubna 2023 12:05 hod. 

Obsah (bez pořadí):

 • Činnost KPOZ
 • Jarní jarmark
 • Ukliďme Jedovnice
 • Cestovatelská přednáška
 • Velikonoční dílny v Chaloupkách
 • Jedovnická kuňka
 • Historická přednáška
 • Velikonoční besídka v MŠ
 • Koncert nevidomé
 • Velikonoční zamyšlení
 • Beseda s režisérem Troškem
 • Přídavek: Festival pěveckých sborů

Kalendář

Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení městyse Jedovnice č. 1/2023 o stání vozidel v městysi Jedovnice
Záměr pronájmu parcel pro parkování motorových vozidel v době výlovu rybníka Olšovce v roce 2023
Záměr výpůjčky nebytových prostor v druhém nadzemím podlaží budovy Havlíčkovo náměstí č.p. 44
Výpis z usnesení z 11. schůze rady městyse konané dne 16. 5. 2023
Veřejná vyhláška - dodatečné povolení stavby: "Větrný zdroj pro RD č.p. 257" k.ú. Kotvrdovice

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK