Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Jedovnický videožurnál - červen 2022

budeme na JIK vysílat od neděle 26. června 15:05 hod. do pondělí 4. července 2022 15:05 hod. 

Na YouTube bude od čtvrtka 30. června.


Obsah (bez pořadí):

 • Charitativní koncert
 • Závody motorových člunů
 • Kuličkiáda
 • Dymáček v Agrisu
 • Rock na nádvoří ZUŠ
 • Fotbal Jedovnice: V. Opatovice
 • Noc kostelů
 • Pohádka Jabloňová víla
 • Zahradní slavnost v MŠ
 • Farní zahradní slavnost
 • Návštěva čistírny odpadních vod
 • Starostovo okénko
 • Krátké zprávy
 • a na závěr 2 přídavky:
  • 10 min. ZUŠ Open
  • 30 min. archivní videokazeta z června 1999, která obsahuje 12 příspěvků: Týden otevřených dveří na ZUŠ, Zasedání obecního zastupitelstva, Koncert k výročí ZUŠ, 3x Zprávy jednou větou, 2x Činnost SPOZ, Zhodnocení maturit na SPŠ, Hasiči v Aschheimu, Loučení v MŠ a Školní okénko.

Kalendář

Záměr Olomouckého kraje odprodat nemovitý majetek
Výpis z usnesení z 57. schůze rady městyse konané dne 27. 6. 2022
Oznámení o konání Jedovnických hodů
Opatření k nápravě kontrolou zjištěných nedostatků
Výpis z usnesení z 21. zasedání zastupitelstva městyse konaného dne 14. 6. 2022

Smuteční oznámení