Township Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice
tel.: 516 528 211

Protest proti současnému stavu zdravotnické

P R O T E S T

Ministerstvo zdravotnictví svými níže uvedenými kroky oslabuje obory primární péče, snižuje počet praxí a administrativně brání vzniku praxí nových či generační výměně stávajících lékařů v oboru praktický lékař. Znesnadňuje tak dostupnost té nejelementárnější zdravotní péče pro svoje občany na mnoha místech republiky. 

Dosud nikdy v historii nezanikala žádná zdravotnická zařízení bez náhrady! Navzdory tomu, ministerstvo zdravotnictví ústy svého náměstka ve veřejnoprávních mediích deklaruje, že primární péče je jako segment stabilizovaná!
Dosud žádné vedení ministerstva zdravotnictví tak bezprecedentně neignorovalo primární i ambulantní specializovanou péči a vědomě ji neškodilo.

Dosud nikdy při růstu ekonomiky nedošlo k poklesu reálných příjmů ambulancí.

- Ministerstvo zdravotnictví ČR navýšilo v roce 2018 úhrady do zdravotnických zařízení minimálně o 16,2 miliard korun! Dorovnání úhrad a naplnění požadavků primární péče by stálo systém 280 milionů korun (pro příklad: změna úhrady amalgamových plomb u dětí a těhotných bude stát 800 milionů)!

- Lůžková zařízení v roce 2018, i když budou pracovat na 95%, obdrží platby ve výši 106-112%. Primární péče, přestože musí alespoň zčásti kopírovat navýšení platu perzonálu, zejména našich sestřiček, inflaci a mnoho dalších faktorů svého provozu má ministerstvem zdravotnictví naplánovaný růst 0 %!

- V roce 2016 byla navýšena cena práce lékaře v seznamu zdravotních výkonů o 10 %. Ministr Němeček na jednání v roce září 2016 slíbil dvoufázové dorovnání (nikoli navýšení) úhrad pro primární péče, v roce 2017 o 3% a v roce 2018 od zbylá 3%. Ministr Ludvík v listopadu 2016 prohlásil, že se necítí být vázán slibem svého předchůdce a dorovnání ceny práce lékaře v primární péči odmítl.

- Podíl primární péče na rozpočtu zdravotnictví se v roce 2018 bude nacházet na úrovni roku 2006, tedy klesne ze 6,5 na 5,5 %, přitom evropská doporučení (OECD) je 7-9%!

- Průměrný věk praktického lékaře se blíží 60!

- Ministerstvo zdravotnictví ČR svými kroky škodí zdravotní péči, pro dospělou i dětskou populaci. Ohrožuje svými nezodpovědnými kroky síť zdravotnických zařízení a tedy místo prvního kontaktu pro velkou část občanů ČR. V souvislosti s výše uvedeným, jakož i direktivnímu zaváděním pochybně funkčního eReceptu, dojde k zániku minimálně 100 praxí všeobecného praktického lékaře pro dospělé a tedy cca 200.000 lidí, 2,5% dospělé populace, se ocitne bez svého praktika.

Z těchto a mnoha dalších důvodů se naše ambulance v Jedovnicích připojují ke společnému protestu ambulantní péče v České republice.

Kalendář